KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Beşinci Zirvesi bildirgesine tepki: “Bizim için yok hükmündedir”

191

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta yapılan AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Beşinci Zirvesi’nin ortak bildirgesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkını yok sayan bu siyasi ve tarihi gerçeklerden uzak bildirge bizim için yok hükmündedir” dendi.

Yazılı açıklamada, 29 Ocak 2019 tarihinde Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla Güney Kıbrıs’ta düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Beşinci Zirvesi sonunda yayınlanmış olan ortak bildirgenin, Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğini kendi çıkarları yönünde kullanmaya devam ettiğinin son örneğini teşkil ettiğini belirtti.

Bundan da öte, bildirgede Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak yer alan ifadelerin, ilgili Avrupa ülkelerinin bağlılık belirttikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi tüm değerleri gözü kapalı olarak dayanışma uğruna feda ettiklerinin talihsiz bir göstergesi olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bildiride Birleşmiş Milletlerin İyi Niyet Misyonuna destek verildiği ifade edilmekte ancak BM Genel Sekreteri’nin söz konusu misyona ilişkin son tespitlerinin hilafına, Rum tarafının çözüme yönelik var olmayan çabaları takdir edilmektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesinin mümkün olmadığı bilinen ve giderek daha da katılaşan aşırı Rum pozisyonları bildiride adeta benimsenmektedir. Rum tarafının yönlendirmesiyle kabul gördüğü anlaşılan bu tür bilgiden yoksun yaklaşımların, ortak vizyon arayışlarına zarar vereceği aşikardır.

Rum tarafının uzlaşmaya yanaşmayan politikalarına destek verme çabası bildiriye doğal gaz konusunda da ciddi bir çelişki olarak yansımıştır. Genel anlamda enerji güvenliği, ve bu bağlamda birlik ve işbirliğinin öneminden bahsedilen bildiride, GKRY’nin tek taraflı hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerine destek verilerek, bu konudaki haksız ve maceracı tutumu cesaretlendirilmektedir.

Kıbrıs Türk halkını yok sayan bu siyasi ve tarihi gerçeklerden uzak bildirge de bizim için yok hükmündedir. Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Adası üzerinde eşit hak ve çıkarlara sahip olduğunu, uluslararası anlaşma ve tarihi bağlarından kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarına her hal ve karda sahip çıkmaya devam edeceğini ilgili tüm taraflara hatırlatmak isteriz. Yine unutulmamalıdır ki, 2017’de gerçekleşen Kıbrıs Konferansını uzlaşmaz tutumuyla başarısızlığa mahkum etmiş olan Rum tarafı, o gün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk tarafının Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını teslim etmeye hazır olmadığını eylem ve söylemleriyle göstermeye devam etmektedir.”

KKTC Enformasyon Dairesi