AB Konseyi: Yaptırımlar arasında varlıkların dondurulmasını ve fon sağlanmamasını öngören yasakları kabul etti

151

AB Üyesi Ülkeler Konseyi Dışişleri Bakanları formatında yaptığı toplantıda, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj çalışmalarını kısıtlama önlemleriyle ilgili çerçeveyi “Madde I” olarak pazartesi günü kabul etti.

Konsey tarafından yapılan resmi açıklamada, “bu çerçeveyle, Doğu Akdeniz’de yasa dışı sondaj çalışmalarından sorumlu ya da bunlara katılan gerçek ve tüzel kişiler ya da kurumlar aleyhine yaptırımlar uygulanabilecek” dendi.

Açıklamada “Yaptırımlar, kişilerin AB’ne girişlerini yasaklayarak kişilerin ve kurumların mal varlıklarını dondurarak, yaptırımlar listesinde olan kişiler ve kurumlara AB fonlarına ulaşmaları yasak olacak” ifadesine yer verildi.

Kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde olası yaptırımlar şöyle sıralandı:

1) Hidrokarbon araştırmaları ve üretimi için Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) veya deniz sahası veya kıt’a sahanlığı için ruhsatlandırılmayan sondaj faaliyetlerinden sorumlu kişiler veya kurumlar. Söz konusu sondaj faaliyetlerine, uluslararası hukuk ile sınırlı olmayan MEB veya kıt’a sahanlığı ya da ilgili sınır anlaşmalarını tehlikeye düşürecek ya da engelleyecek anlaşmaları da içermektedir;

2) Yukarıda sözü geçen sondaj çalışmalarına ekonomik, teknik ve malzeme desteği veren kişiler ve kurumlar;

3)Yukardakilerle ilişkili kişiler veya kuruluşlar.

Konsey açıklamasında, “Bugünkü karar Konseyin 14 Ekim 2019’da onayladığı ve AB’nin, Kıbrıs’ın egemenlik haklarına uluslararası hukuka dayalı saygı konusunda tam dayanışma ilan ederek 17 ve 18 Ekim 2019 tarihlerinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen kararların doğrudan takibidir” dendi. Konsey açıklamasında Komisyon ve Avrupa Dış Eylemler Hizmetlerine kısıtlama çerçevesiyle ilgili önlemler sunmaları çağrısında da bulundu.

Açıklamada ayrıca, 15 Temmuz 2019 kararlarında, Doğu Akdeniz’de yasa dışı faaliyetlerin durdurulması yönünde Avrupa Birliği’nin tüm çağrılarına rağmen, Türkiye’nin Kıbrıs’ın deniz sahasında sondaj çalışmalarını devam ettirmesinden dolayı Konseyin duyduğu hoşnutsuzluk dile getirildi. Konsey, bu tür yasa dışı eylemlerin AB-Türkiye ilişkilerinin her aşamasına ciddi ve olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Türkiye’ye yeniden çağrıda bulunarak bu tür eylemlerden kaçınmasını, iyi komşuluk iradesi göstermesini ve Kıbrıs’ın birlik ve egemenlik haklarına uluslararası hukuk temelinde saygı göstermesini istedi.

Açıklamada, “Konsey, Türkiye’nin devam eden yasa dışı sondaj çalışmaları nedeniyle, kapsamlı hava taşımacılığı anlaşması müzakerelerini askıya alma kararı alarak, AB-Türkiye üst düzey diyalog çerçevesinde Ortaklık Konseyi ve diğer toplantıların gerçekleştirilmemesi konusunda anlaşmaya vardı. Konsey ayrıca, 2020 için Türkiye’ye verilen katılım öncesi yardımların azaltılması konusunda Komisyon önerisini kabul ederek Avrupa Yatırım Bankasına Türkiye’ye kredi faaliyetlerini ve özellikle de devlet senetleri ile borçlanma olasılığını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Konsey ayrıca, Yüksek Temsilci ve Komisyonun hedefli önlemleri incelemeye devam etmesine karar verdi” dendi.

14 Ekim 2019’da, Konsey, Komisyonun ve Avrupa Konseyinin daha önceki kararlarını yeniden teyit etmesini hatırlatarak, Avrupa Konseyinin 22 Mart 2018 ve 20 Haziran 2019 tarihli kararlarıyla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de devam eden yasa dışı sondaj çalışmalarını kınadığı dile getirildi. Konsey, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasa dışı sondajlarından duyduğu ciddi endişeleri dile getirerek Türkiye’nin Avrupa Birliğinin söz konusu eylemleri durdurması çağrısını dikkate almamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

—————–

AB Dış İlişkiler Konseyi Kıbrıs’ın MEB’nde Türk sondajları ile ilgili düzenlemeyi onayladı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konsey, Brüksel’deki toplantısı sırasında, oy birliğiyle doğu Akdeniz’de Türk sondajları ile ilgili kişi ve şirketlere karşı sınırlayıcı önlemler düzenlemesini onaylandı.

Konsey tarafından onaylayan tedbirler; Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yetki verilmeden Kıbrıs Cumhuriyeti karasularında ya da Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde ya da kıt’a sahanlığında hidrokarbonların keşfedilmesi ve üretilmesi veya hidrokarbonların çıkarılmasından kaynaklanan sondaj faaliyetlerinde tasarım, hazırlık, katılım, rehberlik veya yardımın sağlanmasından sorumlu gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak.

Türkiye’ye yönelik tedbirler alınması siyasi karar AB Dışişleri Bakanları 14 Ekim’deki toplantısında alınmıştı.