Cinsiyet eşitliği tanıtım alanında yapılan araştırmada Kıbrıs AB’de 20. sırada yer aldı

188

Avrupa Birliğinde kadınlarla erkekler arasında cinsiyet eşitliğinde kaydedilen ilerleme ile ilgili yapılan Avrupa Enstitüsü Cinsiyet Eşitliği (EIGE) Endeksine göre, Kıbrıs 2017’den günümüze kadar sadece bir puan artış kaydederek listede 20. sıraya girdi.

Cinsiyet Eşitliği Komitesi Ofisi’nden Josephina Antoniou tarafından yapılan açıklamada tüm AB28 üye devletler arasında Kıbrıs’ın toplam 56,3 puanla 20. sırada yer aldığı ve cinsiyet eşitliği konusunda Avrupa’daki ilerlemeyi yansıtan puanın ortalama 67,4 birim olduğu belirtildi.  

Josephina Antoniou, Kıbrıs’ın 2005’te 45,9 birimle listenin son sıralarında bulunduğunu ve 10 birimle istikrarlı bir yükseliş kaydettiğine vurgu yaptı.

Özellikle 2013’te Kıbrıs’ın puanı 49 birim, 2015’te 50,6, 2017’de 55,1 ve bugün 56,3 birime ulaştı.

Eşitlik Komitesi Ofisine göre, Avrupa düzeyi gibi Kıbrıs’ın durumunda da en düşüş puanı toplayan alan 28,2 puanla kadınların güç ve karar erişim pozisyonları olduğu belirtilirken bunun 2017’de 24,7 ve 2015’de 17,4 birim olduğu hatırlatıldı. Sorumluluk merkezlerinde kadınların temsili ulusal düzeyde öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.

Son olarak, Endekste eşitlik yönündeki politikaların sürdürülerek güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İnsani ve ekonomik kaynaklarla, gerek ulusal, gerekse Avrupa ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Örgütü’ne uygun olarak, cinsiyet eşitliği sadece temel insan hakları olmakla kalmadığı aynı zamanda barış, refah ve sürdürülebilir bir dünya için temel oluşturduğu vurgulandı.