Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta aşırı dengesizlik tespit etti

180

Bu konuda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dobrobowski, Komiser Muscovici ve Komiser Tysen bir sunum yapmış ve bu Komiserler Birliği tarafından Avrupa kış döneminde yayınlanması için onaylanmıştı.

Bu yıl “aşırı dengesizlik” kategorisinde üç ülke yer alıyor: Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya. Benzer şekilde ‘dengesiz’ olarak tanımlanan daha ılımlı olan ülkeler de Bulgaristan, Almanya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İrlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İsveç olarak sıralanıyor.

Kıbrıs’la ilgili paragrafta şöyle deniliyor:

“Kıbrıs aşırı dengesizlikler yaşıyor. Çok yüksek miktardaki takipteki krediler mali sektöre yük oluyor; düşüşte olmakla birlikte hala oldukça yüksek olan işsizlik ve zayıf potansiyel büyüme bağlamında yüksek miktarda özel, kamu ve dış borç, ekonominin üzerinde bulunuyor

Komisyon, ‘şimdiki cari hesap açığının önemli ölçüde olumsuz, hatta şimdiki özel amaçlı işletmeler dikkate alındığında, güçlü yerel talep yansıması, ayrıca haneler arasında olumsuz birikimler oluşturuyor.

Komisyon ayrıca özel sektör borçlanma riskinin de devam ettiğini, yavaş seyrettiğini, özel sektöre yeni borçlanmanın da hala sınırlı olduğu kaydediyor.