Avrupa Komisonunun ekonomik raporuna göre Kıbrıs’ın hassasiyeti önemli olmaya devam ediyor

192

Avrupa Komisyonu, son zamanlardaki gelişmeye rağmen, daha çok kalıcı stok dengesizliğinden dolayı Kıbrıs’ın hassasiyeti önemli olmaya devam ettiğini bildirdi.

Komisyon’un Avrupa Konseyi için hazırladığı ‘Kıbrıs 2019 Ülke Raporu’nda, takipteki krediler, özel, kamu ve dış borç anlamında stok dengesizliğinin yüksek olmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, devlet, özel ve dış borç oranlarının hala yüksek olduğu, büyük fakat düşmekte olan takipteki kredilerin düzeyi ve zayıf kararlılığın bankacılık sektöründe hassasiyeti vurguladığını, iş piyasasında uyum konularının büyük ölçüde çözüldüğü, bunun güçlü istihdam büyümesine ve işsizlikte düşüşe yansıdığı kaydedildi.

Bu alanda kalan risklerin daha çok düşük iş verimliğine bağlı olduğu ve sonuçta Kıbrıs ekonomisinde büyük bir zayıflık olduğu ifade edilen Komisyon’un raporunda,
risk kompozisyonunun son yılda değiştiği, bazı dengesizliklerin azalırken bazılarının arttığı ifade edildi.