Akıncı, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı

195

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, güven yaratıcı önlemler çerçevesinde elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısının sağlanması ile cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda Rum lider Anastasiadis ile mutabakat sağlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı,  Rum lider Nikos Anastasiadis ile üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Akıncı, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile yaptıkları görüşmenin iki bölümde gerçekleştiğini, ilk bölümde güven yaratıcı önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların yaşama geçirilmesi ve yeni bazı unsurlar üzerinde mutabakat aradıklarını söyledi.
Akıncı, ikinci bölümünde de desantralizasyon konusu ile ilgili Rum lider ile görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısı konusunda herhangi bir pürüz kalmadığını, bu konuda geçici bağlantı yapılabildiğini, şimdi artık bağlantıların sürekli hale geleceğini söyleyen Akıncı, bunun her iki tarafa da ciddi avantajlar getireceğini belirtti.
Sistemin büyüyüp rahatlayacağını, ani sistem veya şebeke çökmesi gibi durumlar yaşanmayacağını, bir tarafın herhangi bir kesintiye uğraması durumunda diğer taraf tarafından beslenebilme olanağının doğacağını dile getiren Akıncı, bu konuda artık geçici anlaşma yaparak, bir tarafın diğer tarafa elektrik satması gibi düzenlemelere de gerek kalmadığını kaydetti.
Akıncı, sürekli bir anlaşma söz konusu olacağını ve mahsuplaşmalar yapılacağını ifade etti.
Ciddi bir arıza halinde ve süreklilik gerektiren durumlarda ticari anlaşma yapılacağını dile getiren Akıncı, bunun her iki tarafta da elektrik şebekesinin daha sağlıklı işlemesi açısından önemli bir gelişme olduğunu, iki tarafa da yararlı olacağını belirtti.
Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını dile getiren Akıncı, varılan mutabakatla komitenin daha önce de ortaya koyduğu görüşler ışığında Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden her iki tarafın operatörlerinin ayrı ayrı anlaşmalarını o merkezle yapacağını ve o merkez üzerinden cep telefonları ile iletişimin her iki tarafta da olanaklı hale geleceğini kaydetti.
Akıncı, “Bunun üzerinde mutabakat sağlanmıştır” dedi.
Bundan sonraki ayrıntılar üzerinde komitenin çalışma yapacağını dile getiren Akıncı, bu konunun çok önemli olduğuna inandığını söyledi.
Mayınlarla ilgili konuda da mutabakata varıldığını, her iki taraftan da dokuzar mayın tarlasının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerin çalışmasına karar verildiğini söyleyen Akıncı, esas hedefin tümüyle adanın mayından temizlenmesi olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi niyet jesti olarak, 1974 yılından sonra kuzeyde muhafaza altına alınan Rum ressamlara ait eserlerle ilgili Kültür Komitesi’nin önerisi çerçevesinde ve hükümetle de istişare edilerek kolektif bir karar ürettiklerini söyleyerek, bu resimleri sahiplerine iade edeceklerini kaydetti.
Buna karşılık Anastasiadis’in de bir jest yaparak Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda 1963 öncesinde kayıtları bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait kayıtları ileteceklerini belirttiğini aktaran Akıncı, dün üzerinde mutabakat sağlanan konuların Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumların yaşam kalitesini artırmaya dönük, güvenliklerini ve kültürlerini ilgilendiren konularla ilgili olduğunu, bu alınan kararları önemsediğini vurguladı.
Rum lider Anastasiadis’in desantralizasyon konusunda ilkesel bazda ayrıntılı bir sunum yaparak görüşlerini aktardığını söyleyen Akıncı, kendilerinin de düşüncelerini söylediklerini ve derinlemesine bir değerlendirme yaptıklarını anlattı.
Akıncı, şöyle devam etti:
“Anastasiadis, merkezdeki yetkilerin hangilerinin ilkesel anlamda hangilerinin merkezde kalması gerektiği konusunda düşüncelerini söyledi. Ama o yetkilerin tümü üzerinde ayrıntılı, somut olarak kanatlara verilsin şeklinde bir çalışma yine eksik kaldı. Anastasiadis bu konudaki çalışmalarını daha da sürdüreceğini söylüyor. Biz de bu çalışmaları gelecekte de değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Bir konunun altını yeniden çizmekte fayda görüyorum. Yanlış anlamalara meydan vermemek bakımından. Ne kadar daraltılırsa daraltılsın merkezdeki yetkiler, bir miktar yetki kalacak. O miktar yetkinin nasıl kullanılabileceği önemli olmaya devam edecektir. Siyasi eşitlik de bu noktada önem arz ediyor. Geriye kalacak yetkiler merkezin elinde bulunduracağı yetkiler ne kadar dar olursa olsun orada kararların nasıl üretileceği meselesidir. Siyasi eşitlik kararlara etkin katılım o konuda da kendini göstermektedir. Bu alanlardaki tarafların pozisyonu aynı şekilde devam ediyor.”
Cumhurbaşkanı Akıncı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, yeniden görüşme için bir tarih saptamadıklarını ancak olabileceğini konuştuklarını söyledi.
Akıncı, Anastasiadis ile yeniden bir araya gelme olasılıkları bulunduğunu kaydetti.
Başka bir soru üzerine bugünkü görüşmenin gayrı resmi bir buluşma olduğuna işaret eden Akıncı, desantralizasyon konusu ile ilgili resmi bir görüşme başladığının söylenemeyeceğini, Lute’un çalışmalarının sonuçlarının bu noktada önem taşıdığını söyledi.
Mobil telefonlar konusunun da teknik bir konu olduğunu, konu ile ilgili komitenin gerekli çalışmaları yapacağını dile getiren Akıncı, çok zaman almayacağının söylendiğini kaydetti. Akıncı, bunun en erken zamanda olması için teşvik edici olacaklarını ifade etti.

KKTC Enformasyon Dairesi