Sporda istihdam AB’nde toplam istihdamın %0,8’ini, oluşturuyor

119

2018’de, AB28 içerisinde spor alanında 1 milyon 760 bin kişi çalıştı, bunlardan %55’ini erkekler oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Dairesi Eurostat tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Kıbrıs’ta da iş gücünün %0,6’sı (2013’te %0,5’ten fazla) spor alanında istihdam edildi.

2018’de sporda istihdam, Romanya’daki %0,1 oranından İsveç’teki %1,7 oranına kadar toplam AB istihdamının %0,8’ini yansıttı. AB üyesi ülkelerin çoğunluğunda sporda istihdam oranı en fazla %1 oldu; İsveç’e ek olarak sadece Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda ve İspanya’da bu oran %1’i aştı.

2013-2018 arası sporda istihdam yıllık ortalama büyüme oranı açısından %3,2’ye yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında en fazla artış %17 ile Yunanistan’da, %16 ile Hırvatistan’da ve %12 ile Letonya’da gözlendi, sadece dört ülkede, Avusturya’da %1,4; Fransa’da %2,9; Slovakya’da %3,6 ve Romanya’da %5,2 negatif bir eğim oldu. Kıbrıs’ta oran ise %5,6 olarak belirlendi.