Macron’dan Avrupa Rönesansı Önerisi

194

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB üyesi ülkelerdeki gazetelerde yayınlanan 4 sayfalık bir ilanla AB’de rönesans çağrısı yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanmak üzere 28 ülkede konuşulan, 24 dile çevirilen bir mektup yazarak, AB halkına “Avrupa’nın rönesansını birlikte gerçekleştirmeyi” önerdi. AB Anlaşması’nın yeniden gözden geçirilmesinden, Avrupa ordusuna, Avrupa asgari ücretinden, Avrupa İklim Bankası’nın kurulmasına kadar pek çok öneri getiren Macron, ‘Brexit çıkmazını’ örnek göstererek, ayrılmak isteyen milliyetçilere karşı birlikte Avrupa içinde mücadele etme çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine 3 ay kala Avrupa’da “milliyetçiler/reformcular” kapışmasında reformcular grubunun başını çeken Macron, 28 Avrupa ülkesindeki gazetelerde 4 sayfa uzunluğunda bir mektup yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı mektubunda, seçim boyunca savunacağı AB projesini, yeni Avrupa vizyonunu ve değişim için çözüm önerilerini tüm Avrupa halkıyla paylaştı. Avrupa savunması ya da sosyal hakların korunması gibi konuların olanaksızlığını dile getirenlere katılmadığını belirten Macron, mektubunun girişinde “Bunları gerçekleştirmek mümkün. Ama yükselen milliyetçiliğe karşı daha hızlı gitmeliyiz. Milliyetçiler, değerlerimize sahip çıkmak için AB’den çekilmek gerektiğini savunuyor. Halbuki hepimizi birleştiren Avrupa medeniyet değerleridir” dedi.

Avrupa rönesansının zamanı

AB’nin değişmemesi gerektiğini düşünenlerin de hatalı olduğunu dile getiren Macron, “Kıtamız için son derece belirleyici bir dönemdeyiz. Ortaklaşa, değişen bir dünyada, medeniyetimizin biçimini politik ve kültürel olarak yeniden tanımlamamız gereken bir an. Bu Avrupa Rönesansı’nın zamanı. Geri çekilme ve bölünme önerilerinin karşısında direnerek, bu Rönesans’ı üç hedef etrafında gerçekleştirmeyi öneriyorum: Özgürlük, koruma ve ilerleme” dedi. Macron mektubunda şu temel değişiklik önerilerine yer verdi.

Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi

Macron, 22 AB üyesi ve 4 komşu ülkeyi kapsayan, toplam 26 ülkede sınırları kaldıran Schengen anlaşmasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, “Sınırların korunmasını isteyen herkes sınır kontrollerinde üzerine düşen sorumlulukları almalı, dayanışma konusunda ortak sorumluluk göstermeli. Göçmenlerle ilgili ortak sığınma politikası, ortak kabul ve ortak ret politikaları geliştirilmeli. Çünkü göç akımı karşısında değerlerimizi ve sınırlarımızı birlikte korumalıyız. Bu koruma ortak sınır polisi ve Avrupa sığınma ofisi kurumu oluşturularak sağlanabilir. Bu kurum Avrupa İç Güvenlik Konseyi’ne bağlı olarak çalışabilir” dedi.

Avrupa ordusu, güvenlik ve savunma anlaşması

Macron, Avrupa genelinde yeni bir güvenlik ve savunma anlaşmasının oluşturulmasını önerdiği mektubunda bunu, “Bu bizim vazgeçilmez bir yükümlülüğümüzdür. Elbette NATO ve diğer Avrupalı müttefiklerimizle bağlantılı olarak bunu yapmalıyız. Avrupa savunma harcamalarımızı arttırmalı, bir üye ülke saldırıya uğrarsa diğerlerinin yardıma gideceğini içeren bir ortak savunma maddesi konmalı, savunma konusunda ortak kararlarımızı almak için İngiltere ile de işbirliği içinde olacak Avrupa Güvenlik Konseyi oluşturulmalı” şeklinde maddeler halinde anlattı.

Demokrasiyi korumak için Avrupa Ajansı

Yeni Avrupa projesinde Macron, Avrupa demokrasisinin korunması için çalışacak yeni bir kurumun oluşturulmasını da önerdi. Bu kuruma Avrupa Demokrasiyi Koruma Ajansı adını veren Macron, “Bu kurumda her üye ülkeden uzmanlar yer alacak. Ve bu uzmanlar, seçimlerimize yönelik siber saldırıları ve manipülasyonları engellemek için çalışacak. Aynı amaçla, Avrupalı partilerin yabancı büyük güçler tarafından finanse edilmesini de engelleyecek” önerisini dile getirdi.

Rekabet politikası reformu

Macron, bu önerisinde de AB içindeki şirketleri ve AB üretim kalitesini, bu firmaların kalitesiz ancak daha ucuz dış firmalarla haksız rekabete girmesini engellemek için “Avrupa standartlarında stratejik çıkarlarımız, çevre standartları, veri güvenliği, temel kalite kriterleri gibi standartlara uymayan, değerlerimizi baltalayan şirketlerin yasaklanması ya da cezalandırılmasını öneriyorum. Ayrıca, tıpkı rakiplerimiz Çin ve ABD gibi, stratejik endüstri alanlarında ve kamu piyasalarımızda Avrupalı firmaları tercih etme politikasını belirlemeliyiz” görüşünü savundu.

Sosyal kalkan ve Avrupa asgari ücreti

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın ‘rekabetten çok, uyum projesi’ olması gerektiğini dile getirerek, “Her işçiye, aynı iş yerinde aynı ücretin verilmesi sağlanmalı ve her bir ülkeye uyarlanan ve her yıl topluca tartışılan bir Avrupa asgari ücretinin belirlenmesi” gibi kriterleri içeren bir ‘sosyal kalkan’ oluşturulmasını da önerdi.

Avrupa iklim bankası

Macron’un önerileri arasında iklim sorununa çözüm getirecek bir Avrupa İklim Bankası kurulması da yer alıyor. Macron, bu önerisinde, 2025 yılında tarım ürünlerinde sıfır pestisit, 2050 yılında sıfır karbon yakıt hedefini koyuyor. Kurulacak İklim Bankası’nın bu ekolojik geçişin finansmanını sağlamasını, bir Avrupa sağlık kurumunun gıda denetimi yapmasını, lobilere karşı mücadele vermek amacıyla bağımsız bilim adamlarından oluşacak bir kurulun oluşturulmasını önerdi.

Macron yeni projesini detaylandırdığı mektubunda ayrıca, dijital devleri denetlemek için bir Avrupa gözlem kurumunun kurulması ve rekabet kurallarına uymayanların hızla cezalandırılması için yeni kurumların oluşturulmasını, yenilikleri desteklemek için ABD’nin ayırdığı kadar inovasyon bütçesi ayrılması, Afrika kıtasıyla yatırım ve işbirliğini artırmak için bir ‘Afrika gelecek anlaşması’ imzalanması ve yıl sonunda bir Avrupa Konferansı toplayarak, AB üye ülkeleri ve kurumlarının yanısıra, üniversiteler, sendikalar, din temsilcilerinin bir araya geleceği ‘yurttaşlar panelinin’ toplanarak bu değişimleri tartışmasını önerdi.

Brexit çıkmazı herkes için bir ders

Macron mektubunu, “Bunların gerçekleştiği bir Avrupa’da halk gerçekten kendi kaderinin kontrolünü eline geçirmiş olacak. Böyle bir Avrupa’da İngiltere’nin de yerini bulacağından eminim. Brexit çıkmazı herkes için bir ders. Bu tuzaktan kurtulalım. Yaklaşan seçimlere ve projemize anlam katalım. Avrupa’nın, yaşadığı ilerlemenin, Avrupa değerlerinin, tarihte bir parantezden daha fazlası olması gerekip gerekmediğine karar vermek size bağlı. Size Avrupa Rönesansı’nın yolunu birlikte tamamlamayı öneriyorum” sözleriyle bitirdi.

Arzu Çakır-Voa

https://www.dw.com/tr/macrondan-abde-yeni-ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-47773426