2017’de AB’de yaklaşık 1,3 milyon meyve ağacı dikildi

174

Eurostat tarafından yayımlanan beş yıllık program verilerine göre 2017 yılında AB’de yaklaşık 1,3 milyon hektara meyve ağacı dikildi.

Eurostat’a göre toplam arazilerin yaklaşık üçte birine elma (473.500 hektar, %37) beşte birine portakal (255.500 hektar, %20) ağacı dikildi. Geriye kalan arazilerin, 190.500 hektarına (%15) şeftali, 139.600 hektara (%11), küçük narenciye, 100.400 hektara (%8) armut, 75 700 hektara (%6) kaysı ve 60.100 hektarlık araziye de (%5) limon ağacı dikildi.

Kıbrıs’ta ise toplam araziler 3.286 hektardı. Bunların 377 hektarına elma, 1109 hektarına portakal, 299 hektarına şeftali, 933 hektarına küçük narenciye, 71 hektarına armut, 186 hektarına kaysı ve 312 hektarına limon ağacı dikildi.

Yunanistan’da arazilerin toplamı 90.588 hektardı. Bunların 9.377 hektarına elma, 28.784 hektarına portakal, 33.770 hektarına şeftali, 6.464 hektarına küçük narenciye, 3.304 hektarına armut, 4.903 hektarına kaysı ve 3.985 hektarına limon ağacı dikildi.

AB’de, meyve ağacı dikilen araziler tarımsal açıdan kullanılan toplam arazilerin %1’ni temsil etmektedir (2016’da 173 milyon hektar). AB’nin meyve ağaçları dikilen bölgelerinin üçte ikisi İspanya, İtalya ve Polonya’da kaydedildi. 2017’de meyve üretimi arazileriyle ilgili olarak İspanya ilk sırada yer alıyordu (422 800 hektar ya da AB toplamının %33). Bunu İtalya (279 300 hektar ya da %22) ve Polonya (167 300 hektar, ya da %13) izledi. 2012’ye kıyasla, AB’de meyve ağaçları arazilerinde küçük bir artış (%0,4) görüldü. 2012 ile 2017 arası, meyve ağaçları ile ekili olan en büyük arazilerde üretim Polonya’da (16.300 hektar ya da % 11), Yunanistan’da (5.300 hektar ya da % 6 ), Romanya’da (3.400 hektar ya da % 6) ve Portekiz’de (2.500 hektar ya da %7) arttı. Özellikle İspanya’da (9 800 hektar daha az ya da %2), İtalya’da (6.300 hektar ya da %0,2), Çek Cumhuriyeti’nde (4.100 hektar ya da %29) ve Hırvatistan’da (1.900 hektar ya da %24) düşüş görüldü.

2017’de AB’de elma ekili bahçelerin üçte biri Polonya’da (160.800 hektar ya da %34) bulunurken dörtte biri İtalya ile Romanya arasında (55.800 hektar ve 55. 100 hektar ya da %12) bölüşüldü.

AB’de portakal bahçeleri 2012 – 2017 döneminde 23.900 hektara yayılıyordu ve en büyük araziler Polonya ( 17.700 hektar ya da %12), Romanya (3. 800 hektar ya da % 12) ve İtalya’da (3.600 hektar ya da % 7) bulunuyordu.

Portakal ağaçları olan bahçelerin yarısından fazlası İspanya’da (135.100 hektar ya da %53) kaydedilirken üçte biri İtalya’da (78.300 hektar ya da %31) kaydedildi.