Yasal Uyarı

ABHaber.com’da yer alan yazı ve görsel içeriğin tüm hakları saklıdır. ABHaber’in onayı olmadan bu içeriklerin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

ABHaber içeriğini yeniden yayınlama ve yeniden dağıtma koşulları şöyledir:

İnternet Siteleri
İnternet sitelerinin, ABHaber.com’dan yaptıkları alıntılar, içeriğin ilk üç paragrafından fazla olamaz. “ABHaber.com” internet portalı ifadesine alıntının ilk paragrafında referans yapılması ve site linkinin belirtilmesi zorunludur. ABHaber.com içeriğinin “tam metin” olarak internet sitelerinde kullanılabilmesi için ise sitenin yayıncısı kuruluşun AB Haber ile “lisans sözleşmesi” yapmış olması gerekmektedir. ABHaber.com içeriğinin lisans sözleşmesi olmadan kullanılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 36. maddesine ve 5680 sayılı Basın Yasası’nın 15. maddesine aykırıdır ve açıkça suçtur.

Yazılı Medya
ABHaber.com içeriğinin “tam metin” yazılı medya kuruluşlarında kullanılabilmesi için yayımcı kuruluşun ABHaber ile “lisans sözleşmesi” yapmış olması gerekmektedir.
ABHaber.com’dan yapılacak diğer alıntılarda “ABHaber.com” internet portalı ifadesine ilk iki paragrafda yer verilmesi zorunludur.

Görsel ve İşitsel Medya
ABHaber.com içeriğinin “tam metin” olarak görsel ve işitsel medya kuruluşlarınca kullanılabilmesi için yayımcı kuruluşun ABHaber ile “lisans sözleşmesi” yapmış olması gerekmektedir. ABHaber.com’dan yapılacak diğer alıntılarda “ABHaber.com” internet portalı ifadesine haberin ilk iki paragrafında yer verilmesi zorunludur.

Kamu ve Özel Kuruluşlar
Kamu ve özel kuruluşlarının ABHaber.com görsel ve yazılı içeriğini bültenlerinde, kamuya açık ya da intranet ortamında kullanmaları, çoğaltmaları, ekranda gösterme ve saklamaları için ABHaber ile lisans sözleşmesi yapmış olması gerekir.

Yasal Uyarı
TBMM”de 9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen 5187 sayılı Basın Kanunu’nun “Yeniden Yayım”a ilişkin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezaları düzenleyen 24. Maddesi şöyledir:


“MADDE 24. – Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.” Ayrıca Basın Kanunu”nun 27. maddesi ile “Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır” hükmü getirilmiştir Anadolu Ajansı, yukarıda açıkça vurgulanan yasaklara uymayanlar hakkında, Basın Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca her türlü hukuki girişimde bulunacaktır.