AB’de sekiz milyon parttaym/yarı zamanlı işçi daha fazla çalışmayı tercih ediyor

134

Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nde sekiz milyon parttaym/yarı zamanlı işçi daha fazla çalışmayı tercih ediyor.

Eurostat tarafından salı günü yayımlanan verilere göre 2018’de, AB’de 15 – 74 yaş arası kişilerin 230 milyonu çalışıyordu, 17 milyon kişi işsizdi ve 134 milyon kişi ise ekonomik açıdan etkin değildi.

AB’de çalışan kişilerden yaklaşık on kişiden sekizi yani 184 milyonu tam gün (full time) ondan ikisi ise yani toplam 46 milyon kişi parttaym/yarı zamanlı olarak çalışıyordu.

Daha az saat çalışan bu 46 milyon kişi arasında sekiz milyonu “normal saat altında” çalışıyordu, daha fazla saat çalışmak istiyordu ve bunu yapmaya hazırdı.

Bu, 2018’de AB’de toplam parttaym/yarı zamanlı çalışanların beşte birini (%18) ve tam saat çalışanların %4’nü temsil ediyordu. Normal saatler altında çalışan kişilerin dörtte üçü (%66) kadınlardan oluşuyordu.

2018’de, normal saatlerin altında çalışanlarla tam saat çalışanlar arasındaki fark üye ülkeler arasında değişiklik gösterdi.

15 ile 74 yaş arasında yarı zamanlı çalışanların çoğu daha fazla çalışmak istediklerini belirtiyorlardı. Bu oranlar şöyle sıralandı: Yunanistan’da %70’i, Kıbrıs’ta %52’si, İspanya’da %45’i ve Portekiz’de %37.

Çizelgenin karşı tarafında, Çekya (%5) en az saat çalışan kişiler sayısında en düşük rakamı kaydederken, hemen ardından Hollanda ve Estonya (%9), Lüksemburg ve Almanya (%10) geldi.

Bu arada, Romanya (%36 kadınlar), Bulgaristan ve Malta (%50 kadınlar) dışında, her üye devlette kısıtlı saat altında çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu.