Eurostat:2018’de 106 milyon üzerinde AB vatandaşı “bakım sorumluluğu” bildirdi

170

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’a göre, 2018’de, Avrupa Birliğinde 18 – 64 yaş arası 308 milyon kişinin üçte biri (%34) ya da 106 milyon insan “bakım sorumluluğu” bildirdi.

Eurostat’a göre, bu sorumluluklar arasında 15 yaş altı çocuklara bakım (89 milyon ya da %29), sakat akrabalara bakım (13 milyon / %4) çocuk ve sakat akrabalara bakım (4 milyon / %1) bulunuyor. Çocuk bakımı ya evde ya da ev dışında bakımı içeriyor.

Açıklanan verilere göre, erkeklerden çok kadınlar (%32 erkeklere kıyasla %37 kadın) 2018’de tüm tedavi dallarında sorumluluk bildirdi. 2018’de kendi çocukları ya da çiftlerinin çocuklarının bakımı (%28 erkeğe karşı %30 kadın) ya da sakat akraba bakımı (erkekler %3, kadınlar %3), ya da her ikisi için bildiride bulundu.

AB’de, çocuk bakımı sorumluluğu olan 18-64 yaş arasında çalışan kadınların %27’si bu sorumluluğu kolaylaştırmak için 2018’de işlerini bırakmak zorunda kaldı. Bu konuda kadınlar erkeklerden daha çok etkileniyor. Çocuk bakımının kendi üzerlerinde etkisi olduğunu söyleyen kadınların oranı %39, erkeklerin oranı ise %17.

2018’de, çocuk bakımında en büyük oranlar İrlanda’da kaydedildi. 18 – 64 yaş arasında çocuk bakımı ile sakat akraba bakımı birlikte ya da ayrı olarak uğraşanların oranı %42’ye ulaştı. Bunu %35 ile İsveç ve Lüksemburg, %34 ile Estonya ve Fransa izledi. Çizelgenin karşı tarafında %24 ile Bulgaristan, %26 ile Almanya, %27 ile Hırvatistan, Yunanistan ve Avusturya izledi.

AB üyesi iki ülke, Macaristan (%60) ve Danimarka’da (%59) nüfusun yarısından fazlası çocuk bakımı için 2018’de çocuk bakımı hizmetlerinden yararlandı. Bunu Letonya ve Slovakya (%48, %44), Portekiz (%43), İsveç (%42) ve Litvanya (%41) izledi. Bunun aksine çocuk bakımı hizmetlerinden nüfusunun dörtte birinden azının yaralandığı ülkeler; Malta (%12), Romanya (%16), İspanya (%17), Britanya (%18), İrlanda, İtalya ve Kıbrıs (%22) oldu.

AB üyesi devletler arasında çocuk bakım hizmetlerinden yararlanan en yüksek oranlar Letonya (%74), Avusturya ve Slovakya (%65) ve Macaristan (%64) oldu. Çocukların kendilerine bakabildiklerinin nedenini açıklayan altı ülke ise Finlandiya (%63), Danimarka (%55), Estonya ve İsveç (%52) oldu.

Kıbrıs’ta 18 – 64 yaş arasındaki toplam nüfus 2018’de 534 bin idi. Bunların 345 bini ya da %64,7’si bakım sorumluluğu açıklamada. 189 bin kişi ya da %35,3’ü tedavi sorumluluğundan söz etti. Bunlardan 163 bini ya da %30,5’i kendi ya da arkadaşlarının çocuklarına bakım sorumluluğundan söz etti. 21 bin kişi hasta akrabalarına ya da çocuklarına (%4) bakım, beş bin kişi ise eşlerinin akrabalarına bakım sorumluluğu açıkladı.

Buna ek olarak 36.000 kişi tüm yaş çocuklar için bakım hizmetlerinden söz ederken, 132.000 kişi çocuk bakımı hizmetleri kullanmadıklarını ya da bazı çocuklar için (%78,5) açıklarken 63 bin kişiden ya da %47,9’dan oluşan ikinci bir grup aynı uygulamalarda, 22 bin kişi de çocukların kendilerine bakabilmelerinden, 37 bini ise gayrı resmi destek aldıklarından söz etti.

Çocuk bakımı için işlerine altı ay ara verdiklerini belirten en yüksek oran Estonya ve Litvanya’da (%35) kaydedildi. Onları %33 ile Bulgaristan izledi. En düşük oranlar ise Malta %6, İspanya ve Portekiz’de %7 kaydedildi.

Cinsiyet arasındaki farklılıklar; İspanya’da 14 puan, Belçika’da 18 puan, Danimarka’da 19 puan, Danimarka ve Hollanda’da 65 puan Çekya’da, Estonya’da 66 puan ve Bulgaristan’da 67 puan olarak açıklandı.