Doğu Akdeniz’de Sondaj Faaliyetlerine İlişkin Avrupa Birliği Konseyi Kararları

139

Avrupa Birliği Konseyi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan yasadışı sondaj çalışmaları ışığında, Konsey, uluslararası hukuk çerçevesinde, egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı gösterilmesi hususunda Kıbrıs’la tam dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha teyit eder. Konsey, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması meselesinin diyalog ve müzakere yoluyla iyi niyetle, uluslararası hukuka tam riayet etmek suretiyle ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi uyarınca ele alınması gerektiği hükmü başta olmak üzere, 15 Temmuz 2019 tarihli kararlarını tüm yönleriyle hatırlatır.

Bu konuda yürütülmüş olan hazırlık çalışmalarına dayalı olarak Konsey, Doğu Akdeniz’de yasadışı hidrokarbon sondaj faaliyetinden sorumlu olan ya da bu faaliyete karışan gerçek ve tüzel kişilere yönelik kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin çerçeve bir rejimin oluşturulmasını kabul eder ve Yüksek Temsilciyi ve Komisyonu süratle bu yöndeki tekliflerini sunmaya davet eder