Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan, AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyine mülteciler konusunda ortak bir belge sundular

182

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Bulgaristan İçişleri Bakanları aracılığıyla Lüksemburg’da AB’nin Adalet ve İçişleri Konseyine, Doğu Akdeniz’de mülteci baskıları ile ilgili pozisyonlarını ve önerilerini içeren ortak bir belge sundular.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, girişimin amacı “Doğu Akdeniz hattında artan göç akımları çözmek için etkili önlemler alınması”.

Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan, üye devletlerin konuyu tek başlarına yönetemediklerinin ispatlanması durumunda, göçmenler Doğu Akdeniz ülkelerinden kendi ülkelerine iade için işleyen ortak bir Avrupa mekanizması kurulması ve bundan etkilenen ülkelere yeterli destek ve kaynağın verilmesi talebinde bulundular.

İçişleri Bakanı Constantinos Petrides “bu ortak belge ile, göç sorunu için bir Avrupa tepkisi olamayacağını, Doğu Akdeniz’deki mülteci akınları kapsamlı olarak çözülmeden konu olarak yeni kriz unsurları içerdiğini vurguladık” dedi ve şöyle devam etti:

“Orta Doğuda’ki jeopolitik faktörler nedeniyle, Doğu Akdeniz ülkeleri sürekli bir şekilde artan, çok sayıda mülteciyi kabul etmek mecburiyetiyle karşı karşıya kalıyor. Ülkelerimiz bu durumun en büyük ağırlığını üstlenmektedir ve biz de uzun zamandan beri Avrupalı ortaklarımıza bu konuda ihtar mesajları gönderiyoruz”.

“Başka seçenek kalmadığına inanıyoruz. Ortak raporda da belirttiğimiz gibi, her gün daha da kötü olan bu durumu göğüsleyebilmek için AB bir dizi belli önlemler konusunda bir anlaşmaya varmalıdır”.

Bakan devamla, geçen ağustos ayında Kıbrıs’ta bulunan göçmenlerden beş bin kişinin diğer AB üyesi ülkelere yerleştirilmesi talebinde bulunduğu mektubuna da atıfta bulundu.

Petrides “Mülteciler konusunu başlıca önceliği olarak ortaya koyan Avrupa Komisyonunun sorunu kökünden göğüslemesini bekliyoruz”dedi.

Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan ortak raporlarında, 19 Ağustos’tan 1 Eylül’e kadar, durum farkındalığı ve analiz durumu hakkında son haberlere işaret ederek Batı Akdeniz/Atlantik yoluyla 1133, Orta Akdeniz yoluyla 1369, Doğu Akdeniz yoluyla 4.879 göçmen geldiğine dikkat çektiler.

Bunun gibi 2 – 9 Eylül Batı Akdeniz/Atlantik yoluyla 736, Orta Akdeniz yoluyla 480 ve Doğu Akdeniz yoluyla 2.707 göçmen geldi. Üç Bakan jeopolitik faktörlerden, geniş bölgedeki ve özellikle Suriye’deki çatışmalardan dolayı, bu endişelendirici durumun daha uzun zaman sürmesi olasılığının ortaya çıktığının altını çizdi.

Kha