Fransa’da Laiklik ve İslam Anketi

160

Fransa’da Jean Jaures Fondation tarafından yapılan bir anket, Fransız müslümanlarının dinlerini uygulama biçimleri ve laiklik ilkesi arasındaki ilişkiyi inceleyen dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankette, Fransız müslümanlarının yüzde 70’i laikliğin “dinlerini özgürce yaşamaları için bir şans olduğunu” söyledi.

IFOP araştırma şirketi ve Jean Jaures Vakfı, “laiklik ilkesinin” kurucusu ve Türkiye gibi Anayasası’na bu ilkeyi yazan Fransa’da İslam dini ile laiklik ilişkisini araştıran bir anket yayınladı.

Daha önce, 2011 yılında, Suriye iç savaşıyla ortaya çıkan IŞİD’in Fransız toplumuna etkisini araştıran bir anket daha yayınlayan Jean Jaures Vakfı, ankette 2011 ve 2019 rakamlarını da karşılaştırdı.

Ankete göre, Fransa’daki Müslüman toplumun yüzde 38’i Cuma namazına gidiyor. Bu rakam, IŞİD’in ortaya çıkmasından önce yüzde 27 civarında iken, Fransa’yı sarsan terör eylemlerinden sonra bu sayının yüzde 11 oranında artış gösterdiği vurgulanıyor. Cuma namazına gidenlerin yüzde 40’ı 18-24 yaşında, yüzde 36’sı 35-49 yaşında, yüzde 31’i ise 24-34 yaşında.

Ankete katılan Fransız müslümanlarının yüzde 66’sı Ramazan ayında oruç tuttuğunu, her 10 kişiden 8’i (yüzde 79) ise hiç alkol kullanmadığını dile getiriyor.

Son yıllarda giderek büyüyen bir ekonomik pazara dönüşen helal ürün satışında da artış görülüyor. Ankete katılanların yüzde 58’i düzenli olarak helal ürün aldıklarını, yüzde 8’i ise hiç almadığını belirtiyor.

https://www.amerikaninsesi.com/a/fransada-laiklik-ve-islam-anketi/5095441.html