Kıbrıs’ta statüko devam edemez!

164

Mete Tümerkan
Dileyelim artık yan yollara sapılmasın, uzayıp gidecek, sonu gelmeyen görüşme formatlarına fırsat verilmesin.
Kıbrıs konusu gerçek anlamda bir çıkmazda…

Bu çıkmaz bir şekilde Kıbrıs’ta statükonun yıkılmasına neden olacak gelişmelere gebe.

Yeter ki doğru adımlar atılsın!

Liderler 9 Ağustos’ta Lefkoşa’da bir kez daha bir araya geliyor.

Bu buluşma öncesinde Rum Lider Nikos Anastasiades, Türk tarafı Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine son vermediği sürece müzakerelerin yeniden başlamasının söz konusu olmayacağını defalarca söyledi.

Türk tarafının bu aşamada sondajdan vazgeçmesi söz konusu değil. Yani Doğu Akdeniz’de geri adım atması…

O zaman Rum Liderin sondaj konusundaki tutumu değişmeden Kıbrıs konusunda müzakerelerin başlaması mümkün görünmüyor.

Öte yandan, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansının başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında Türk tarafı çok net bir şekilde müzakerelerin kaldığı yerden başlayamayacağını, yeni fikirlerin tartışılması gerektiğini ortaya koydu.

Liderlerin 9 Ağustos’ta buluşacakları açıklanmadan önce perde gerisinde Eylül ayında New York’ta beşli gayrı resmi bir görüşme yapılıp yapılamayacağı konusunda çalışmalar yapılıyordu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı böyle bir toplantı yapılması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi.

Akıncı bu mektubunda beşli gayrı resmi toplantının neden gerekli olduğuna açıklık getirip, özellikle Rum Lider Anastasiades’in Kıbrıs konusunda ne istediğini ilgili tüm tarafların önünde netleştirmesinin önemine işaret etti.

Gelinen aşamada beşli görüşmenin olabilmesi için şartlar belli.

Bir kere beşli görüşme Crans Montana’daki yöntem ile yapılamayacak ve Crans Montana’nın kesinlikle devamı olmayacak.

Yani beşli gayrı resmi görüşme Crans Montana’nın devamı şeklinde bir görüşmeden ziyade, tarafların pozisyonlarını açıklayacakları ve bundan sonrası için Kıbrıs meselesine nasıl baktıklarını, beklenti ve hedeflerinin ne olduğunu aktaracakları bir görüşme olacak.

Orada başlayıp, orada sonuçlanacak.

İşte böylesi bir görüşmenin olup olmayacağının arayışlarının devam ettiği bir ortamda 9 Ağustos’ta liderlerin bir araya gelecekleri açıklandı.

9 Ağustos’taki görüşmede büyük bir olasılıkla liderler güven yaratıcı önlemler konusunda yeni adımlar atılıp atılmayacağını ele alacaklar. İki tarafta da olumlu yansıması olacak yeni açılımlar üzerinde duracaklar.

Liderler bir de New York’ta beşli bir toplantı yapılacaksa bunun modalitesinin nasıl olabileceğini değerlendirecekler.

Kuşkusuz Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hidrokarbon kaynakları konusunu da bu görüşmede gündeme getirmek isteyecek.

Akıncı, hidrokarbon kaynakları konusunda yaptığı son öneriye atıfta bulunup, bu öneri üzerinden konuyu Rum Liderle tartışmayı deneyecek.

Bundan önceki liderler görüşmelerine bakıldığı zaman insan 9 Ağustos’taki görüşme ile ilgili çok fazla iyimser olamıyor.

Bu görüşmeden en azından güven yaratıcı önlemler adına yeni bir açılımın çıkması

başarı olur.

Hidrokarbon kaynakları meselesinde liderler görüşmesinden birşey çıkması çok zor görünüyor.

Beşli gayrı resmi görüşme konusuna gelince, bu konuda ilgili tüm tarafların tavrı belirlenmeden çok fazla mesafe kat edilmesi zor.

Her şeye rağmen liderlerin bir araya gelecek olması olumlu olmakla birlikte, bunun Kıbrıs meselesinin çözümüne dönük şapkadan tavşan çıkaracak bir görüşme olmayacağı da bir gerçek.

Kıbrıs konusunda gelinen aşamada ihtiyaç, Mustafa Akıncı’nın da önerdiği şekilde ilgili tüm tarafların beşli gayrı resmi görüşmede bir masa etrafında bir araya gelmesidir.

AB’nin oda dışında kalacağı böylesi bir görüşmede soruna doğrudan taraf olanlar Kıbrıs meselesine bakışlarını net bir şekilde ortaya koymak durumunda kalacaklar.

Böylece Kıbrıs konusunda Crans Montana sonrasında sarsılmaya başlayan statükonun yıkılmasının yolu açılabilecek.

İşte bu nedenle doğru kurgulanacak bir beşli gayrı resmi toplantı çok önemli.

Bunun için de 9 Ağustos’taki liderler görüşmesi ve bunun sonrasında yaşanacak gelişmeler önem taşıyacak.

Dileyelim artık yan yollara sapılmasın, uzayıp gidecek, sonu gelmeyen görüşme formatlarına fırsat verilmesin. Görüşmeler Kıbrıs meselesini zamana yaymak için bir taktik araç olarak daha fazla kullanılmasın! Taraflar bir kez daha masanın etrafına oturacaksa, masadan kalkıldığında mutlaka mevcut durumun değişeceği yeni bir sonuç ortaya çıksın.

Yoksa Kıbrıs konusundaki çıkmaz iyice bir derinleşecek…

Haber Kıbrıs