AB’de GSYİH ve istihdamda eş zamanda artış görüldü

166

Eurostat verilerine göre, bir önceki çeyreğe kıyasla 2019’un ilk çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) Avro Bölgesi’nde %0,5, AB28’de %0,9, Yunanistan ve Kıbrıs’ta %0,2 artış kaydedildi.

2018’in dördüncü çeyreğinde GSYİH Avro Bölgesi’nde %0,2, AB28’de %0,3, Kıbrıs’ta %0,9 artış görülürken Yunanistan’da %0,1 düşüş görüldü.

Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, yılın ilk çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş GSYİH Avro Bölgesi’nde %1,2, AB’de %1,5, Kıbrıs’ta %3,5 ve Yunanistan’da % 1,3 arttı. Geçen yılının aynı döneminde bu oranlar %1,2, % 1,5, % 3,8 ve %1,5 idi.

2019’un ilk çeyreğinde, ABD’de GSYİH bir önceki çeyreğe kıyasla %0,8 artış gösterdi. 2018’in aynı çeyreğine kıyasla GSYİH %3,2 artmıştı.

2019’u ilk çeyreğiyle mevcut verilerin olduğu üye devletler arasında, Hırvatistan (%1,8) bir önceki çeyreğe kıyasla en büyük artışı kaydetti. Onu Macaristan ve Polonya (% 1,5) izlerken Letonya’da (%0,1) düşüş görüldü.

2019’un ilk çeyreğinde, hanelerin nihai tüketim giderleri Avro Bölgesi’nde ve AB’de %0,5 arttı.

Brüt sabit sermaye oluşumu Avro Bölgesi’nde %1,1, AB28’de %1,3 arttı (% + 1,4 ve % + 1,1 sonra). İhracat Avro Bölgesi’nde %0,6 ve AB28’de %0,5 (%1,2 ve % 1,5) artış gösterdi.

İthalat ise Avro Bölgesi’nde %0,4 AB’de %1,2 arttı.

Hanelerin nihai tüketim giderleri her iki bölgede de GSYİH’nın (%0,3) artışına olumlu oranda katkıda bulunurken, brüt sabit sermaye oluşumu da yine olumlu (+0,2 ve + 0,3) etkilendi.

Aynı anda, 2019’un ilk çeyreğinde istihdam sayısı Avro Bölgesi ve AB28’de %0,3, Yunanistan’da %0,6 oranında artış gösterdi. Kıbrıs ile ilgili veriler yok.

2018 dördüncü çeyreğinde, istihdam Avro Bölgesi’nde %0,3, AB28’de %0,2, Kıbrıs’ta %0,8, Yunanistan’da ise %0,2 arttı.

2019’u ilk çeyreğinde, istihdam Avro Bölgesi’nde %1,3, AB’de %1,2, Yunanistan’da ise %2,1 artarken Kıbrıs ile ilgili verilere belirtilmedi. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise bu oranlar Avro Bölgesi’nde % 1,3, AB’de % 1,2, Kıbrıs’ta %3,5, Yunanistan’da ise %5’di.

2019’un ilk çeyreğiyle ilgili verilerin bulunduğu üye devletler arasında Macaristan (% 1,0), İspanya (% 0,7), Yunanistan, Litvanya ve Hollanda (%0,6) arttı. Estonya’da (%0,4) düşüş görülürken Finlandiya ve İsveç’te istihdam istikrarı kaldı.

Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, Eurostat, 2019’un ilk çeyreğinde AB28’de 240,7 milyon kişi istihdam ediliyordu ve bunların 159,5 milyonu Avro Bölgesi’ndeydi. Bunlar her iki bölgede de kaydedilen en yüksek oranları oluşturuyor.