Rum Yönetimi: Türkiye MEB’deki eylemlerine son verirse müzakerelerin başlaması için çabalar devam edecek

168

Rum Yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki  faaliyetlerine son vermesi halinde BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Bayan Jane Holl Lute’nin görevi çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlaması için çabalarına devam edeceğini tekrarladı.

Cumartesi günü Lute’nin Temmuz’da tekrar Kıbrıs’ı ziyaret etmeyi düşündüğü bilgisini yorumlaması istenen Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Nicos Anastasiades ve Lute’nin son görüşmelerinde çabaların devam etmesi gerektiğine ilişkin aynı görüşleri paylaştıklarını hatırlattı.

Prodromou, Anastasiades’in, zorlukların var olmaya devam etmesine rağmen işte bu çerçevede önerilerini sunduğunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Pekin’de yaptıkları bir görüşmede de bunu ilettiğini anlattı.

Sözcü, Anastasiades’in önerdiği fikirlerle veya herhangi başka bir şekilde Lute ile işbirliği halinde ilerleme olabilmesi için Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerini durdurması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili her türlü gelişme Avrupa seçimlerinden sonra olmalı şeklinde düşüncesi olduğuna işaret eden Prodromou, şimdi seçimlerin bittiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi kendini savunma durumuyla karşıya kaldığını belirtti.

Prodromos Prodromou, “Biz Lute ile temas halindeyiz” şeklinde konuştu.

—————-

Photiou: Türkiye, müzakere umutlarını olumsuz etkileyen davranışlara son vermelidir

Anastasiadis’in müsteşarı Photis Photiou, Türkiye’nin, Kıbrıs müzakerelerini başlatma umutlarını olumsuz etkileyen davranışlara son vermesi, müzakerelerin olumlu ve ümit vaat eden bir havada yapılabilmesi için iyi niyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Pazar günü Dali’de, Ağustos 1974’te, hayatını kaybeden Marcos Pittas’ın büstünün açılış töreninde konuşan Photiou, hükümetin Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulma çabalarını sürdürdüğünü, Türkiye’nin olumsuz tutumuna rağmen,Anastasiadis’ın BM Genel Sekreteri’nin altı maddelik parametresi, Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği ilke ve değerleri çerçevesinde, müzakere edilmiş bir çözüm taahhüdüne bağlılığını sürdürdüğünü bildirdi.

Photis Photiou, “Maalesef Türkiye’nin niyeti başkadır. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını benzersiz ihlalinden bellidir. Hedefi (Türkiye’nin) Kıbrıs sorununa uluslararası hukuka uygun adil ve uygulanabilir bir çözüm bulmak değil Kıbrıs’ı kendi kontrolü altına almak, kendi çıkarlarına kullanmaktır” dedi.

Photiou, Türkiye’nin müzakerelerin başlaması beklentileri üzerinde olumsuz etkileri olacağı hareketlere devam etmek kaçınması, olumlu ve vaat edibi bir ortamda müzakerelerin yapılabilmesi için iyi niyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kha