Die Welt gazetesi, “Türkiye’nin kaderi Brexit taraftarı İngilizler için bir uyarı olmalı”

181

Die Welt gazetesi, “Türkiye’nin kaderi Brexit taraftarı İngilizler için bir uyarı olmalı” başlıklı haber analizinde, Brexit sonrasında İngiltere’nin karşılaşabileceği sorunlar konusunda Türkiye’yi örnek gösteriyor.

“Bazı İngilizler, Brexit sonrasında AB ile bir Gümrük Birliği anlaşmasına sıcak bakıyor. Ancak bu model de sorunlu. Olası bir Gümrük Birliği anlaşmasından sonra İngiltere’nin başına gelebilecekler konusunda Türkiye güzel bir örnek teşkil ediyor. Zira Türkiye ile AB arasında 23 yıl önce imzalanan bir anlaşma var. Ve şu sıralarda durum çok kötü. Geçen yıl Türkiye, mülteci göçü anlaşması çerçevesinde Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesini istemişti. Ancak AB bu talebi geri çevirmişti. Ankara’nın tepkisi ise sert olmuş, AB’den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük getirmişti. Türkiye’nin gerekçesi, Brexit durumunda İngiltere için de geçerli olabilir. Nitekim AB tüm dünyada ticaret anlaşlamaları gerçekleştiriyor. Böylece bir çok ürün ya çok düşük gümrük vergileriyle ya da tamamen gümrükten muaf olarak AB’ye giriyor. Gümrük Birliği anlaşması kapsamında da bu ürünler Türkiye’ye gümrüksüz olarak geçebiliyor. Ancak Türk sanayicileri ihracat yapmak istediklerinde AB üyesi ülkelerin yararlandığı gümrük indirimlerinden istifade edemiyorlar. Çünkü Ankara AB Ticaret Anlaşması’na taraf değil. TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası Türkiye’nin giderek ağırlaşan rekabet ortamında yeni anlaşmaların avantajlarından yararlamadığını belirtiyor.”

Dw