AB 2019 Türkiye İlerleme Raporu…

194

Avrupa Birliği raporunda Türkiye’de yargı sisteminde ciddi şekilde bozulma olduğu kaydedildi, Ankara’ya insan haklarından ekonomi politikasına kadar bir dizi konuda eleştiriler yöneltildi.

Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu’nu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin ekonomi, para politikası, sermayenin serbest dolaşımı, kamu satın almaları gibi birçok konuda daha kötüye gittiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu ilerleme raporunda, Türk ekonomisinde ciddi anlamda kötü gidişin devam ettiği bunun da ülkenin piyasa ekonomisi üzerindeki faaliyetleriyle ilgili endişeleri derinleştirdiği kaydedildi.

Raporda Türkiye’de devlet yardımının şeffaflığı konusunda bir ilerleme olmadığı, ülkedeki kilit önemde olan ekonomik kuruluşların bağımsızlığıyla ilgili endişelerin arttığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Türkiye’nın attığı adımların piyasaların işleyişinde olumsuz etkisi olduğu vurgulandı; Türk ekonomisinin ciddi şekilde hatalı yolda ilerlemeye devam ettiği de belirtildi.

Türkiye’de ifade özgürlüğü, gösteri, diğer haklar konusunda da ciddi bir kötüleşme olduğu kaydedilen raporda hakimlere, savcılara siyasi baskının yargı bağımsızlığına olumsuz etkisi olduğu vurgulandı.

Avrupa Komisyonu raporunda Türk yargı sisteminde daha ciddi bir kötüleşme olduğu kaydedilirken konuyla ilgili Avrupa Birliği’nin tavsiyelerinin kabul edilmediği de belirtildi.

İlerleme raporunda Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle ve değerleri arasına mesafe koymaya devam ettiği kaydedildi, bununla birlikte Ankara’nın tam üyelik müzakerelerini askıya almaya gerek olmadığı yönünde görüş belirtildi.

Türkiye 2005 yılında tam üyelik müzarekerelerine başlamıştı .

Voa

https://www.dw.com/tr/ab-raporu-t%C3%BCrkiye-avrupadan-uzakla%C5%9Fmaya-devam-ediyor/a-48967396

https://www.dw.com/tr/ab-raporu-t%C3%BCrkiye-avrupadan-uzakla%C5%9Fmaya-devam-ediyor/a-48967396