Bir seçimin AB dilinde analizi…

186

Levent Kutay

AB’nin barış, özgürlük ve kendini ifade etme özgürlüğü ilkelerinden hareketle…

Her görüşe, her fikire saygıyı gözeterek ve aynı saygıyı bekleyerek…

Hoşgörüyü, azacık da mizahı gözönüne alarak…

AB dillerinde söylemek isterim ki;

Er repräsentiert mich nicht…

Той не ме представлява…

Nezastupuje mě…

Il ne me représente pas…

El no me representa…

Ele não me representa…

Lui non mi rappresenta…

Han representerar mig inte…

On me ne zastupa…

Ён не ўяўляе мяне…

Hän ei edusta minua…

Ta ei esinda mind…

Nem képvisel engem…

Han representerer meg ikke…

Он меня не представляет…

Δεν με αντιπροσωπεύει …

He doesn’t represent me…

Yani…

Beni temsil etmiyor…

http://www.kibrispostasi.com/c1-KIBRIS_POSTASI_GAZETESI/j236/a34689-Bir-secimin-AB-dilinde-analizi