AB’de elektrik fiyatları…Konut dışı elektrik fiyatları AB’de 100 kilovat saat başına 11,5 avro oldu

164

Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Avrupa Birliği’nde ortalama elektrik fiyatları katma vergi ve diğer vergiler dışında 2017’in ikinci yarısına kıyasla %2,8 artarak 2018’in ikinci yarısında her 100 kilovat saat için 11,5 avro olarak hesaplandı. Son on yılda elektrik fiyatlarındaki artış yaklaşık %13,2 olarak açıklandı.

Ortalama olarak, AB’de, 2017’nin ikinci yarısı ile 2018’in ikinci yarısı arasındaki dönemde konut dışı doğal gaz fiyatları KDV ve diğer vergiler dışında %11,0 artarak 100 kilovat saat başına 3,1 avroya ulaştı. Bunun aksine, konut dışı doğal gaz fiyatları son yılda %20,4 azaldı.

2018’in ikinci yarısında, geri kazanılabilir olmayan vergi ve harçlar konut dışı elektrik fiyatlarının(%30,0) yaklaşık üçte birini, doğal gazın ise onda birini (%10,9) oluşturmaktaydı.

AB üyesi devletlerde, 2018’in son yarısında, konut dışı elektrik fiyatları kilovat saat başına: Finlandiya’da 7,1 avro, Çek Cumhuriyeti’nde 7,2 avro, Almanya’da 15,2 avro Kıbrıs’ta ise 18,1 avro olarak açıklandı.

Üye devletler arasında, 2018’in ikinci yarısında konut dışı doğal gaz fiyatları kilovat saat başına: Belçika’da 2,5 avro, İsveç’te 4,8 avro, Finlandiya’da ise 5,9 avro olarak hareket etti. Diğer tüm ülkelerde fiyatlar 2,7 ile 3,9 avro bandında hareket etti.

——————–

Kıbrıs 2018’in ikinci yarısında AB içerisinde yıllık en yüksek elektrik fiyatı kaydetti

Avrupa Birliği’nde 2017’nin ikinci yarısıyla 2018’in ikinci yarısı arasında ortalama ev başına elektrik fiyatı 100 kilovat saat olarak 21,1 (%3,5) avro oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’a göre, 2017’nin ikinci yarısıyla 2018’in ikinci yarısı arasında AB üyesi ülkeler arasında ev başına en yüksek elektrik fiyatı 100kilovatsaat olarak Kıbrıs’ta %19,6 oldu. Kıbrıs’ı %13,8 ile İspanya, %9,7 ile Hollanda, %8,6 ile Birleşik Krallık, %7,8 ile İrlanda ve %7,5 ile Estonya izledi.

Elektrik fiyatı düşüşü sadece dört ülkede görüldü. Bunlar; %4, le Letonya, %2,5 ile Polonya, %1,6 Almanya ve %0,9 Litvanya oldu. Yunanistan’da ise bu oran %1,6 olarak gerçekleşti.

Avro bazında 2018’in ikinci yarısında ortalama ev başına elektrik fiyatları her 100 kilovat saat için en düşük 10,1 avro ile Bulgaristan’da, 11,0 avro ile Litvanya’da ve 11,2 ile Macaristan’da; en yüksek elektrik fiyatı da 31,2 avro ile Danimarka’da, 30,0 avro ile Almanya’da ve 29,4 ile Belçika’da görüldü.

Ortalama ev başına elektrik fiyatları 100kilovat saat için Kıbrıs’ta 21,9 avro ve Yunanistan’da 16,5 avro olarak kaydedildi.