2018’de AB’de istihdam %73,2 oldu

102

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, 2017’ye kıyasla 2018’de, 20-64 yaş arası kişilerin istihdamı Avrupa Birliğinde %72,2’den %73,2’ye ulaştı.

Eurostat’a göre, erkeklerde istihdam oranı 2013’e kıyasla istikrarlı bir şekilde artarak %79’a ulaştı. Kadınlarda ise bu oran 2010’dan sonra sürekli bir şekilde artarak 2018’de %67,4’e ulaştı. Buna göre 55 – 64 yaş arası kişilerin istihdam oranı AB’de istikrarlı bir şekilde artarak 2002’ye kıyasla %38,4’ten 2018’de %58,7’ye ulaştı.

2017’de Kıbrıs’ta %70,8 olan istihdam oranı (75,7 erkekler ve %66,2 kadınlar) artarak 2018’de %73,9’a (%79,3 erkekler ve %68,9 kadınlar) ulaştı ve “Avrupa 2020” stratejisi hedefinin %75’ni oluşturdu.

Bu arada, Kıbrıs’ta 55 – 64 yaş arası kişilerin istihdam oranı 2017’de %55,3 olurken (%64,9 erkekler ve %46,2 kadınlar) 2018’de %60,9’a yükseldi (%70,3 erkekler ve %51,9 kadınlar).

Yunanistan’da istihdam oranı 2017’de %57,8’den (%67,7 erkekler ve %48,0 kadınlar) 2018’de %59,5’e çıktı (%70,1 erkekler ve %49,1 kadınlar).

2017’de Yunanistan’da 55 – 64 yaş arası kişilerin istihdam oranı %38,3 olarak açıklanırken (%49,6 erkekler ve %28,0 kadınlar) 2018’de %41,1’e ulaştı (%53,3 erkekler ve %30,0 kadınlar).

2018’de, 20 – 64 yaş arası kişilerin istihdam oranı tüm üye devletlerde artış gösterdi. Kıbrıs’ta (3,1 birim), Finlandiya’da (2,1 birim), Letonya, Malta, Portekiz ve Slovenya’da (hepsi de 2,0 birim) gibi büyük bir artış gösterdi. İsveç’te istihdam oranı %75 üzeri (%82,6), Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da (%79,9), Estonya’da (%79,5), Hollanda’da (%79,2), Britanya’da (%78,7), Litvanya’da (%77,8), Letonya’da (%76,8), Finlandiya’da (%76,3), Avusturya’da (%76,2), Portekiz ve Slovenya’da %75,4) olarak kaydedildi.