Avrupa Konseyi Türkiye’ye Kıbrıs’taki Kayıp Kişiler Komitesi’ne engelleme olmadan erişim izni sağlaması çağrısı yaptı

169

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye Kıbrıs’taki Kayıp Kişiler Komitesi’ne, adanın Türk işgali altındaki kuzeyinde bulunan askeri bölgelere engelleme olmadan erişim izni sağlaması çağrısında bulundu.

Bakanlar Komitesi Strasburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere her üç ayda bir yapılan toplantısından sonra ‘Cyprus v. Turkey’ davasıyla ilgili bir karar aldı, önemli insani konulardan olan kayıp kişiler konusunda çağrı yaptı.

Milletvekilleri ayrıca ‘Türkiye’nin görüşmelere katılmamasından büyük üzüntü duyulduğunu belirttiler ve Türk yetkililerden Komite’yle işbirliği yapmasını istediler.

Zaman geçmekte olduğu için Türk yetkililerinin Kayıp Kişiler Komitesi’ne gerekli tüm yardımı yapıp en kısa zamanda elle tutulur sonuçlar alabilmelerinin aciliyeti olduğunu tekrarlardılar.

Bu konuda Türk yetkililere Kayıp Kişiler Komitesi’nin adanın kuzeyinde bulunan askeri bölgelere erişimini sağlamaları çağrısı yapan milletvekilleri, kayıp kişilerin kalıntılarının araştırılacağı olası gömü yerlerini gösteren askeri arşivlerin ve diğer arşivlerin açılmasını da istediler.

Bakanlar Komitesi ayrıca Avrupa Mahkemesi’nin 12 Mayıs 2014 kararındaki miktarın koşulsuz gecikmeden ödemesinde ısrar ettiler ve Aralık ayındaki toplantılarında kayıp kişiler konusunu değerlendirmeyi sürdürmeye karar verdiler.

Kayıp kişilerle ilgili ‘Varnava ve Other v. Turkey’ davası ve Türk işgalindeki mallarla ilgili ‘Xenides-Aresti group v. Turkey’ üzerinde de iki ayrı karar alan Milletvekilleri, Türk yetkililerden Komite’yle işbirliği başlatmalarını istediler ve Türkiye’nin gecikmeden zararı ödemesinde ısrar ettiler; her iki konuyu da Haziran’da yeniden görüşmeye karar verdiler.

Kha