Eurostat: İlk sığınma başvurusu yapanların nüfusla bağlantılı en yüksek sayısı milyonda 8805 ile Kıbrıs’ta

166

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat, 2018’de kayıtlı ilk sığınma başvurusu yapanların nüfusla bağlantılı en yüksek sayısının Kıbrıs’ta 8.805 olduğunu, ardından 6.051 ile Yunanistan, 4.276 ile Malta ve 3.694 ile Lüksemburg’un geldiğini bildirdi.

En düşük sayı da (her milyon nüfusa) 28 kişiyle Slovakya’da kaydedildi. Onu 63 kişiyle Polonya, 65 kişiyle Macaristan, 68 kişiyle Estonya ve 91 kişi Letonya izledi. 2018’de AB’nde genelde her bir milyon kişiye 1133 ilk sığınma başvurusu hesaplanmıştı.

Kıbrıs’ta 2017’de ilk sığınma başvurusu yapanların sayısı 4475 olarak tespit edildi. 2018’de sayı %70 artışla 7610’a yükseldi. Bu AB içerisinde toplam ilk sığınma başvuruların %1,3’ü oluyor.

Yunanistan 2017’de 56.940 ilk kez başvuru aldı. Bu sayı 2018’de %14 artışla 64.975’e yükseldi. Bu sayı AB toplamının %11,2’si oluyor.

Eurostat’a göre 2018’de 580.800 kişi ilk kez Avrupa Birliği üyesi ülkelere uluslararası korunma için başvuru yaptı. Bu rakam 2017 ile karşılaştırıldığında %11 (654600) azalmaya denk geliyor.

Eurostat’a göre 2018’de AB üyesi ülkelerden uluslararası koruma isteyen kişilerin kendi vatandaşlıkları bakımından ilk başvuran olarak Suriyeli sayısı 80.900, Afgan sayısı 41.000 ve Iraklı 39.600 kişi bulunuyor.

2018’de ilk kez başvuran olarak 161.900 kişi kayıt altına alındı. Bunun %28’i Almanya’ya başvuru oldu. Onu %19 veya 110.500 ile Fransa, 65.000 veya %11 ile Yunanistan, %9 veya 52.700 ile İspanya, %8 veya 49.200 ile İtalya ve %6 ve37.300 ile Birleşik Krallık izledi.

Kha