AB, üst üste 3 yıldır enerji tüketiminin azaltılması hedeflerinden uzaklaşıyor

173

2017’de, AB’de enerji tüketimi üç yıl arka arkaya artarak enerji tüketimi hedeflerinden uzaklaşmaya devam ediyor. Birincil enerji tüketimi 1milyar 561 milyon ton eşdeğer petrole(Mtoe) ulaşırken nihai enerji tüketimi 1 milyar 222milyon Mtoe’ya ulaştı. Bir yıl öncesine kıyasla her iki düzey de yaklaşık %1 artış gösterdi.

Kıbrıs’ta birincil enerji tüketimi 2,5 milyon ton petrol eşdeğere (Mtoe) ulaştı. Bu oran 2016’da 2,4, 2006’da ise 2,6 idi (ortalama yıllık değişim 2006-2017 arasında yıllık bazda eksi %0,2, 2016 – 2017 arasında ise % 4,4 olarak kaydedildi.

Kıbrıs’ta nihai enerji tüketimi 2016’ya kıyasla 1,8 Mtoe’den 2017’de1,9 Mtoe’ye ulaştı.

Bir önceki yıla kıyasla 2017’de, aşağıdaki sekiz ülkede birincil enerji tüketiminde azalma kaydedildi: Estonya (%4,2, 2017’de 5,6 Mtoe), Britanya (%1,6, 177,0 Mtoe), İrlanda (%1,4, 14,4 Mtoe), İsveç (%1,6, 46,1 Mtoe), Finlandiya (%1,2, 31,7 Mtoe), Hollanda (%0,5, 64,5 Mtoe), Fransa (%0,3, 239,5 Mtoe) ve Belçika (%0,3, 49,1 Mtoe ). En büyük artışlar Malta (% 12,9, 2017’de 0,8 Mtoe), Romanya (% 5,8, 32,4 Mtoe), İspanya (% 5,4, 125,6 Mtoe) ve Slovakya’da (%5,1, 16,1 Mtoe) kaydedildi.

2006 ve 2017 yılları arasında enerji tüketiminde düşüş kaydedilen 25 üye devlet arasında Yunanistan (%2,4) ve Litvanya’da (%2,2) yıllık ortalama azalma oranı %2 olarak kaydedildi. Tüketim ise Estonya’da (% 1,2), Polonya’da (%0,7) ve Avusturya’da (% 0,1) artış gösterdi.

2016’ya kıyasla 2017’de nihai enerji tüketimi sadece dört ülkede düşüş gösterdi: Belçika (%1,2, 2017’de 36,0 Mtoe), Britanya (%0,8, 133,3 Mtoe), İtalya (%0,6, 115,2 Mtoe) ve Slovenya’da ​​(%0,3, 4,9 Mtoe). En yüksek artışlar ise Slovakya (% 7,0, 2017’de 11,1 Mtoe), Malta (% 6,7, 0,6 Mtoe) ve Polonya’da (% 6,5, 71,0 Mtoe) görüldü.

2006 ve 2017 yılları arasında nihai enerji tüketiminin azaldığı 23 üye devlet arasında sadece Yunanistan (yıllık bazda %2,3) %2 ile en fazla ortalama yıllık azalmayı kaydetti. Tüketim oranı açısından Malta’da (% 2,7), Polonya’da (% 1,4 ), Litvanya’da (% 0,7 ), Avusturya’da (% 0,3) ve Macaristan’da (%0,1) artış görüldü.

Kha