Eurobarometre göre Kıbrıslılar hayatlarından memnun ama partilere güvenmiyorlar

185

Kıbrıslıların %85’i hayatlarından memnun olduklarını dile getiriyorlar – bu oran AB (%83) ortalamasına çok yakın – Avrupa’da en memnun olanlar İrlandalılar (%97) olarak açıklanırken hayatlarından en az memnun olanların da Yunanlılar (Yunanlıların sadece %49’u memnun) olduğu belirtildi.
Kıbrıs’ta genç yaştaki kişiler daha büyük bir memnuniyet oranı gösteriyor. Buna göre: 15-24 yaştakiler %97 memnun, 25-39 yaştakiler %83, 40-54 yaştakiler %87 ve 55 yaş üzeri %79.

Standart Eurobarometre bulunan bu veriler pazartesi günü Lefkoşa’da Kıbrıs Avrupa Komisyonu Heyeti Başkanı İerotheos Papadopoulos tarafından açıklandı.

Ayrıca, altı ay öncesine kıyasla Kıbrıs’ın Avrupa Birliğine güveninde %3 oranında küçük bir artış görülüyor. Bu oran şimdi %41’e ulaşırken Kıbrıslıların %52’si (AB ortalaması %48) AB’ne güvenmediklerini söylemeye devam ediyor.

Papadopoulos, 2018’e kıyasla Kıbrıslıların AB konusunda düşüncelerinin daha olumlu olduğunu, AB’ne daha çok güven duyduklarını ve Avrupa’nın geleceği konusunda daha iyimser düşündüklerini söyledi. İlgili bir soruya Kıbrıs’taki ekonomik krizin muhtemelen vatandaşların düşüncelerini etkilediği yanıtı verdi.

Eurobarometreye göre, Kıbrıslılar AB’nin geleceği konusunda daha umutlular. Bu cevabı verenlerin oranı %53 ile (2018 ilkbaharından %-1), %58 olan Avrupa ortalamasının altında bulunuyor. Kıbrıslıların çoğunluğu AB konusunda olumlu düşünceye sahip. İyimser olarak düşünenlerin oranı %85, daha az iyimser olanların oranı %53 ve olumsuz düşünenlerin oranı ise %22 idi. AB’nin geleceği konusunda iyimser olanlar siyasi ölçeğin sağında (%74) yer alırken bunun aksine %59’i merkez ve %48’i de sol ölçekte yer almaktadır.

Kıbrıslıların çoğu ülkenin çıkarlarının AB tarafından iyice dikkate alınmadığına (%74, %+9, AB28’de: %43) inanıyor. Bu oran Yunanistan’dan sonra AB’de en yüksek ikinci sıralamayı oluşturuyor. Kıbrıslıların %59’u ülkelerinin AB dışında geleceği daha iyi karşılayabileceğine inanmıyor (%+3, AB28: %61).

Soruları cevaplayan her üç Kıbrıslıdan ikisi (%65) AB vatandaşı olduğunu hissettiğini belirtirken bu oran 2018 İlkbaharına kıyasla %7 düşüş gösterdi (AB28: %71)

Beş Kıbrıslıdan üçü AB ile bağlı olduklarını hissetmediklerini (2018’le aynı %60) söylerken bu oran üye devletler arasında üçüncü en yüksek oranı oluşturmaktadır (AB28: %42).

Kıbrıslıları en çok düşündüren konu ekonomik durum (%39, 2018’e kıyasla %-10, Yunanistan’dan sonra 2. En yüksek oran, AB28’de: %15) olmaya devam ediyor. Bunu %32 ile işsizlik (AB’de 5. En yüksek oran, AB28’de: %23), mülteciler sorunu %52, 2018’e kıyasla %+11, AB28: %40, %+ 2), terör (%26, %-18, AB28: %20, %-9) ve ekonomik durum (%22, %-4, AB28: %18).

Kıbrıslı Türklerle ilgili veriler Kıbrıs Türk toplumunu düşündüren sorunlar arasında: fiyatlardaki zamlar, vergiler, işsizlik ve genel olarak ekonomik durum. Kıbrıs Türk toplumunun AB’ye duyduğu güven oranı ise %52 ile AB ortalamasının (%42) ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelere kıyasla (%41) çok daha yüksek.

Kıbrıslıların büyük bir oranı (%84) siyasi partilere, %67’si Bakanlar Kuruluna, %63’ü hükümete, (2018’e kıyasla %11 ve %17 daha fazla) güvenmiyor. Güvenleri daha çok orduya (%61) ve polise (%52) odaklanıyor.