femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
Romanya’nın Kıbrıs Maslahatgüzarı, AB Romanya Başkanlığı’nın AB ve Türkiye arasındaki diyaloğun devam etmesi lehinde Reviewed by Momizat on . Romanya'nın Kıbrıs Maslahatgüzarı Bayan Daniela Sezonov-Tane, KHA'ya yaptığı açıklamada, AB'nin Romanya Başkanlığının, herkesin yararına olacak şekilde, AB-Türk Romanya'nın Kıbrıs Maslahatgüzarı Bayan Daniela Sezonov-Tane, KHA'ya yaptığı açıklamada, AB'nin Romanya Başkanlığının, herkesin yararına olacak şekilde, AB-Türk Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Özel Haberler » Romanya’nın Kıbrıs Maslahatgüzarı, AB Romanya Başkanlığı’nın AB ve Türkiye arasındaki diyaloğun devam etmesi lehinde

Romanya’nın Kıbrıs Maslahatgüzarı, AB Romanya Başkanlığı’nın AB ve Türkiye arasındaki diyaloğun devam etmesi lehinde

Romanya’nın Kıbrıs Maslahatgüzarı Bayan Daniela Sezonov-Tane, KHA’ya yaptığı açıklamada, AB’nin Romanya Başkanlığının, herkesin yararına olacak şekilde, AB-Türkiye arasındaki diyaloğun devam etmesi için Kıbrıs tarafıyla sıkı işbirliğine açık olduğunu açıkladı ve “önemli bir Avrupa ve Avro-Atlantik ortak olarak Türkiye ile ihtiyatlı ve öngörülebilir bir ilişki kurmamız gerekiyor” dedi.

Bayan Tane açıklamasında, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın korunmasının önemine değinerek Kıbrıs’ın egemenlik haklarını uygulama ve doğal kaynaklarını araştırma ve değerlendirme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Bu kaynakların çözüm bulunması durumunda iki toplum arasında eşit olarak paylaştırılması gerektiğini dile getirerek Kıbrıs sorununa bulanacak çözümün uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı olması gerektiğini söyledi.
Britanya’nın AB’den çıkışıyla ilgili bir soruya Tane, Britanya’nın anlaşma olmadan AB’den çıkışının ciddi etkileri olabileceğini söyledi.
Müzakere sürecinde AB27’lerin her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmaya açık olduklarını gösterdiklerine dikkat çekti. 27’lerin pozisyonun müzakere edilen anlaşmanın her iki tarafın endişelerine yanıt verecek şekilde olması yönünde olduğunu söyledi.
Ana hedefin AB üyesi 27 ülkenin birliğinin devam etmesi ve Britanya’nın normal bir çıkışı için Avrupa vatandaşlarının hazırlanması olduğunu vurguladı.

Bu süreçte gerekli açıklık ve şeffaflığın sağlanmasının büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Romanya Başkanlığının AB kurumları ve AB üyesi devletlerle uygun önerileri inceleyeceğini ve her türlü eylemin 27’ler düzeyinde anlaşılmaya varılan ilke ve temellere dayalı olarak yapılacağını kaydetti.

AB Romanya Başkanlığı’nın göğüslemesi gereken diğer büyük zorlukların Birlik ve vatandaşlarıyla ilgili bir dizi büyük açık konu olduğunu vurguladı.
Romanya’nın Kıbrıs Maslahatgüzarı, “Yasal süreci ilerletmemiz gerekiyor, Komisyon tarafından ortaya konulan yaklaşık 240 önerinin 18 Nisan’a kadar kabul edilmesi gerekiyor. Avrupa Parlamentosu’nun bu aşamadaki çalışmalarının sonunda bulunuyoruz ve mayıs ayında da Avrupa seçimlerinin yer alacağını hatırlamalıyız” dedi.

En büyük zorluğunun Çok Yıllı Mali Çerçeve ile ilgili müzakereler olduğunu ve bunun da Romanya Başkanlığının öncellikleri arasında yer aldığına vurgu yapan Maslahatgüzar, sözlerine şöyle devam etti:
“Bir sonraki Çok Yıllık Mali çerçevenin ortak bir şekilde kabul edilmesi yönünde gerekli zemini hazırlamak için her türlü çabayı harcayacağız. AB’yi gelecekte nasıl gördüğümüzle bağlantılı, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında karşılaştıkları gerçekler temelinde, dengeli ve iyi planlı bir bütçeye ihtiyacımız var”.

2019’un ilk yarısında Romanya Başkanlığı’nın öncelikleri ve hedefleriyle ilgili olarak, Tane, Başkanlığın sloganının “Uyum, ortak bir Avrupa değeri” olduğunu ve bunun bugünün pek çok gerçeğine tercüman olduğunu ve AB politikalarının üye devletler, bölgeler ve vatandaşlar arasında uyum ilkesi doğrultusunda olması gerektiğini vurguladı.
Uyum ve güvenlik “en güçlü küresel oyunculardan biri olarak Avrupa” ve “ortak değerlerin Avrupası” sütunlarının Romanya Başkanlığının başlıca dört sütunun oluşturduğuna dikkat çekti ve “siyasi eylemlerde tutarlılık ve uyumda ekonomik ve sosyal boyutlar dikkate alınmalıdır” dedi.

Maslahatgüzar Tane, Romanya Başkanlığı’nın uyum sütununda içerdiği 2021-2027 Çok Yıllık Mali çerçeveyle ilgili müzakere sürecinin ilerletilmesi, AB sütunun sosyal haklarının geliştirilmesi aracılığıyla AB’nin sosyal boyutunun geliştirilmesi, ekonomik ve finans alanında AB’nin gündeminin ilerletilmesi, araştırma ve yenilik alanının kalkındırılması, Avrupa ekonomisi ve sanayisinin rekabetinin artırılması amacıyla dijitalleşme ve iletişimin ilerletilmesi konularını içerdiğinin altını çizdi.

Daha güvenli bir Avrupa hedefiyle ilgili olarak Bayan Tane, güvenlikle ilgili yeni zorlukların göğüslenmesi ve bu alanda işbirliği girişimlerinin üstlenilmesi gerektiğini açıkladı ve “yanlış bilgilendirmenin demokrasilerimizde en büyük zorluk olduğu bir dönemde yaşıyoruz” dedi.
Bu konuda sonuç verici bir girişim olabilmesi için AB üyesi devletler ve sivil toplum örgütleri arasında ortak çabalar gerektiğini dile getirdi.

Tane, “En önemli küresel oyunculardan biri olarak Avrupa” sütunun, AB’nin uluslararası rolünü temelleştirmesi ve genişleme politikalarını ilerletme yönünde olduğunu belirterek, vatandaşlar arasında dayanışma ve politikaların teşvik edilmesinin ve kadın erkek arasında eşit fırsatların güvence altına alınmasının ise “ortak değerlerin Avrupası” sütununun başlıca hedeflerini oluşturduğuna dikkat çekti.
Bayan Tane şöyle devam etti:

“Demokratik, adil ve hoşgörülü bir Avrupa, Birliğin ana temelidir. Aynı anda Avrupa yapısının desteklenmesi, kısıtlamalar olmadan, tüm üye devletlere açık olmalı. Birlikte ayrımcılıklar olamaz ve bu da vatandaşlarımızın güveninin güçlendirme yönünde önemli bir mesajdır”.

“Avrupa gündeminin ilerlemesini güçlü kılacak gerçek ve onurlu bir arabulucu olarak hareket edeceğiz”.

Romanya Başkanlığı’nın programının, gerek üst düzeyde gerekse teknik düzeyde, Brüksel, Lüksemburg, Strasburg ve Bükreş’te gerçekleştirilecek bir dizi önemli etkinlik ve görüşme içerdiğini vurgulayan Bayan Tane şu görüşleri ifade etti:

“Yaklaşık 1700 teknik görüşme ve bakanlar düzeyinde 40 Konsey görüşmesinin Brüksel’de gerçekleştirilmesi programlandı. Aynı zamanda 9 Mayıs 2019’de Sibiu’da gerçekleştirilecek Zirve Toplantısı dışında, Bükreş’te 22 gayrı resmi bakanlar görüşmesi, 98 yüksek rütbeli yetkiler, 68 yetkililer görüşmesi ve 96 konferans da dâhil olmak üzere Romanya’da 288 görüşme ve etkinlik yer alacak.

Ayrıca, AB üyesi devletlerin başkentlerinde ve Romanya’nın AB’nin temsiliyetini garanti altına alacağı üçüncü ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.
AB üyesi olan Kıbrıs’ı tanımayan ve adanın bir bölümünü işgal etmeye devam eden ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki haklarını tanımayan ve Akdeniz’de kışkırtıcı eylemlerde bulunan bir ülke olan Türkiye’nin AB’ye katılımı konusunda Romanya’nın pozisyonuyla ilgili bir soruya Tane, Romanya’nın AB-Türkiye ilişkileri konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde çalışacağı yanıtını verdi.

Bayan Tane, “AB-Türkiye arasındaki diyaloğun devamı için Kıbrıs tarafıyla sıkı işbirliği yapmaya açığız, bu herkesin yararına olacak”.

“Avrupa beklentisinin Avrupa dostu Türklere gelecek için umut ve ümit verdiğini unutmamalıyız. AB, Kara Deniz ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin garanti altına alınması için Ankara ile diyaloğunu sürdürmelidir. Bize göre, Türkiye’nin Avrupa geleceğini açık tutmanın bölgedeki Rus varlığını kontrol etmek açısından büyük bir önem taşıyor”.

Romanya Maslahatgüzarı devamla, “Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunmasını destekliyoruz. Romanya her zaman Kıbrıs’ın pozisyonunu ve uluslararası hukukun uygulanmasını desteklemeye devam ediyor”.

Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde bir çözüm bulunması amacıyla, BM Genel Sekreterinin Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki diyaloğu kolaylaştırma yönündeki çabalarına övgüyle değinen Bayan Tane, devamla:

“Aynı zamanda Kıbrıs’ın egemenlik haklarını uygulaması ve bir çözüm durumunda iki topluma eşit bir şekilde bölünmesi gereken, doğal kaynaklarını araştırabilmesi ve değerlendirebilmesi gerektiğini düşünüyoruz”.

Kıbrıs ile Romanya arasındaki ikili ilişkilerle ilgili soruya Tane, iki ülke arasında her düzeyde mükemmel bir işbirliği olduğunu ve bu işbirliklerinin Kıbrıslıların Ren Beylikleriyle ticaret yapmaya başladığı 15. Yüzyıla kadar gittiğini vurguladı. .

Ayrıca Kıbrıs ve Romanya’nın AB’de genel olarak aynı pozisyonlara sahip olduklarını belirterek “ikili düzeyde siyasi diyaloğumuz 14 aydır, Kasım 2017 ve Kasım 2018’de Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen istişarelerle oldukça güçlendi” dedi.

“İyi ekonomik ilişkilerimiz var ve bunları daha da iyileştirebiliriz. Romanya’ya yatırımlar yapan ülkeler listesinde Kıbrıs 4. sırada bulunuyor” diyen Tane bu yatırımların finans konularında danışmanlık hizmetleri ve iş yönetimleriyle, inşaat, telekomünikasyon, gıda sanayisi ve turizm alanlarıyla ilgili olduğunu duyurdu.

Tane, turizm alanında işbirliği yapma olasılığı dinamizmine değinerek 2018’in özellikle yaz mevsiminde, 50 bin Romanyalı turistin Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ve Kıbrıs’a dini içerikli ziyaretlerin de yapıldığını vurguladı.

Tane ayrıca, Kıbrıslıların Romanya’da ziyaret edebilecekleri yerlere de değinerek Bükreş’in güçlü bir kültürel ve eğlence olanakları sunduğunu söyledi. Ayrıca Tarom ve Blue Air hava şirketlerinin Larnaka ve Bükreş arasında günlük bazda uçuşlar düzenlediğini duyurdu.
Tane, Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan çok sayıda Romanyalı olduğunu, onların da Rumca öğrenerek yerli topluma entegre olduklarını belirtti ve “bu da halklarımız arasında daha sıkı ilişkiler ve karşılıklı anlayış yolunu açıyor. Diyalog ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla gençler ve öğretmenler arasında daha çok ortak kültürel etkinlik ve eğitim programları oluşturulması gerekiyor” dedi.
Romanya’nın Kıbrıs ve Yunanistan ile üçlü bir İşbirliğine katılmayı arzulayıp arzulamadığı sorusuna Tane, olumlu yanıt vererek bu işbirliği alanlarından bir de, Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou’nun Bükreş ziyareti sırasında ikili İşbirliği Anlaşması imzaladığı diaspora konusu olabileceğini vurguladı.
Tane ayrıca, enerji konusunun da bir başka seçenek olabileceğine değindi.

Kha

Scroll to top