femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
OECD’nin, “Bir Bakışta Eğitim-2019” raporu:Okul öncesinde Türkiye son sırada Reviewed by Momizat on . OECD’nin, “Bir Bakışta Eğitim-2019” raporuna göre, Türkiye okulöncesi eğitimdeki okullaşma oranında 30 ülke arasında son sırada yer aldı. Kamu kaynaklarından eğ OECD’nin, “Bir Bakışta Eğitim-2019” raporuna göre, Türkiye okulöncesi eğitimdeki okullaşma oranında 30 ülke arasında son sırada yer aldı. Kamu kaynaklarından eğ Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Özel Haberler » OECD’nin, “Bir Bakışta Eğitim-2019” raporu:Okul öncesinde Türkiye son sırada

OECD’nin, “Bir Bakışta Eğitim-2019” raporu:Okul öncesinde Türkiye son sırada

OECD’nin, “Bir Bakışta Eğitim-2019” raporuna göre, Türkiye
okulöncesi eğitimdeki okullaşma oranında 30 ülke arasında son sırada yer aldı.
Kamu kaynaklarından eğitim kurumlarına yaptığı harcamalar listesinin de
sonlarında yer alan Türkiye’de, okulöncesi okulların yüzde 50’sinin özel olduğu
bildirildi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), “Bir
Bakışta Eğitim-2019” raporuna göre Türkiye, 30 ülkenin 3-5 yaş net okullaşma
oranına göre sıralandığı listede son sırada yer aldı. OECD ortalaması yüzde 87
olan okulöncesi 3-5 yaş grubundaki çocukların net okullaşma oranında ise
Türkiye, yüzde 39,7’de kaldı.

Eğitime ilişkin hemen her konuda dünya ortalamasının çok
gerisinde olan Türkiye, okulöncesi net okullaşma oranında da dibi gördü.
OECD’nin raporuna göre, Türkiye’de 3-5 yaş grubu için çocuk başına yapılan
harcama 5 bin 381 dolar iken bu harcamanın OECD ortalaması 8 bin 141 dolar
olarak gerçekleşti.

ANAOKULLARININ YARISI ÖZEL

Raporda, Türkiye’de özel sektörün en fazla okulöncesinde
etkin olduğu belirtildi. Okulöncesi eğitimdeki özel okulların oranı, Milli
Eğitim Bakanlığı’nın resmi verilerine göre yüzde 50,2 oldu. Türkiye’de
okulöncesi eğitimdeki çocukların yüzde 16,5’inin, özel kurumlarda eğitim
gördüğü bildirildi.

Türkiye’deki resmi ve özel kurumların öğrenci başına yaptığı
harcama arasındaki fark da ülkedeki fırsat eşitsizliğini bir kez daha gözler
önüne seriyor. Dünya genelindeki 30 ülkenin eğitime ayırdığı kamu kaynağına
göre sıralandığı listede Türkiye, son sırada yer alıyor. Kamu kaynakları ile
yapılan eğitim harcamaları her geçen yıl azalırken özel kaynaklardan yapılan
eğitim harcamaları giderek artıyor.

OLANAK EŞITSIZLIKLERI

OECD’nin Türkiye’nin okulöncesi kademesindeki okullaşma
oranına yönelik verilerini değerlendiren Eğitim Reformu Girişimi Araştırmacısı
Özgenur Korlu, üç yaş öncesi için erken çocukluk eğitiminin özellikle
dezavantajlı çocuklar için önemine dikkati çekti.

Türkiye’nin 3-5 yaşta okullaşmasının OECD ortalamasının
altında olmasının eğitimdeki fırsat ve olanak eşitsizlikleri ile
ilişkilendirilebileceğinin söyleyen Korlu, “Üç ve dört yaşa ilişkin politikalar
üretilmesi, eğitimde fırsat eşitsizliklerinden kaynaklanan sorunların
azaltılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

DAHA FAZLA YATIRIM

Korlu, tüm çocukların nitelikli eğitime erişimi için eğitime
yeterli kaynak ayrılmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Eğitim sistemlerinin başarısı ve eğitime ayrılan kaynakların
miktarı arasında doğrusal bir ilişki bulunmasa da eğitim sistemindeki
ihtiyaçlara paralel olarak eğitim kaynakların yeterliliği de incelenmelidir.
2019 yılı verilerine göre, MEB, Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan
fazla bütçe ayrılan ikinci bakanlıktır. Buna karşın Türkiye’de hem özel
öğretime ayrılan pay, hem de özel kaynakların eğitime katkısı artıyor. 2023
Eğitim Vizyonu ile başlayan yeni dönemde, eğitime ayrılan kaynaklara ilişkin
hedefler var ancak bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla yatırıma
ihtiyaç var.”

ERG Araştırmacısı Korlu, özel kaynakların eğitimdeki payının
artmasına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye özelinde, özel kurumlarda öğrenci başına harcamanın
daha yüksek olması ve okul aile birliği gelirlerindeki farklılaşmanın okullar
arasında yarattığı olanak farklılıkları, özel kaynaklardan sağlanan eğitim
finansmanının eşit olarak dağıtılmadığına işaret ediyor. Bu durum bir hak
olarak eğitimin, ‘Ekonomik ve sosyal olarak toplum dışına itilmiş yetişkin ve
çocukların kendilerini yoksulluktan kurtarabilecekleri ve içinde bulundukları
topluma tam olarak katılmalarını sağlayacak yolları elde edecekleri temel araç’
olma amacını ikinci plana itiyor. Okulları toplumdaki eşitsizliklerin yeniden
yaratıldığı kurumlar haline getiriyor.”

www.birgun.net/haber/okul-oncesinde-turkiye-son-sirada-bu-basari-akp-nin-275481

Scroll to top