femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni yıl mesajı…Daha adil bir dünya düzeni istiyoruz Reviewed by Momizat on . KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni yıl mesajında her yeni gün ve her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu belirterek “karamsarlığa yer yoktur” dedi. Cumhu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni yıl mesajında her yeni gün ve her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu belirterek “karamsarlığa yer yoktur” dedi. Cumhu Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Özel Haberler » KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni yıl mesajı…Daha adil bir dünya düzeni istiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni yıl mesajı…Daha adil bir dünya düzeni istiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni yıl mesajında her yeni gün ve her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu belirterek “karamsarlığa yer yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dünyada ve Kıbrıs’ta yaşanan tüm sorunlara rağmen, unutulmamalıdır ki her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Daha iyiyi, daha güzeli arama uğraşısı elbette sürecektir” dedi.

Geride bırakmakta olduğumuz 2017 yılının dünya açısından yine zor bir yıl olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, yakın bölgemiz Ortadoğu’da başta olmak üzere savaşların yine can almaya devam ettiğini ifade etti.

Evinden yurdundan olan Suriyelilerin dramına Arakanlı Müslümanların acıları da eklendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, ekonomik dengesizlikler ve adil olmayan paylaşımın varlığını sürdürdüğüne işaret ederek halen özellikle savaşların neden olduğu açlık ve sefaletten kıvranan 1 milyara yakın insan bulunduğunu dile getirdi.

DAHA ADİL BİR DÜNYA DÜZENİ

Yeni yıl mesajında “Kuşkusuz ki tüm bu insanların acıları takvim yaprakları yeni bir yılı gösterdiğinde yapılacak iyi temennilerle son bulacak değildir. Bunun için bıkmadan usanmadan mücadele etmek gerekiyor” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Silahlanma yarışı yerine kaynakların iyi amaçlar için kullanıldığı barış içinde ve daha adil bir dünya düzeninin kurulabilmesi için uluslararası dayanışma ve ortak çaba kaçınılmaz bir zorunluluktur” dedi.

Yeni yıl konuşmasında 2017 yılının Kıbrıs sorununun çözüm çabaları açısından da çok yoğun geçen bir yıl olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, şöyle dedi:

“2016 yılı sonundan başlayarak İsviçre’ye taşınan müzakereler, Ocak ayında Cenevre’de ve Haziran sonunda da Crans Montana’da 5’li konferansın toplanması aşamasına kadar ulaştı. BM Genel Sekreteri Guterres’in de bizzat katılımı ile stratejik bir çerçeve anlaşmasının çıkması noktasına da yaklaşıldı. Ama ne yazık ki tüm bu çabalar sonuç vermedi. Sürecin bu noktaya kadar getirilmesinde Kıbrıs Türk tarafı olarak sizler adına ortaya koyduğumuz ciddi çaba ve katkı tüm ilgili tarafların ve uluslararası toplumun gözleri önünde yer aldı. Tüm bu olumlu ve yapıcı tavrımıza rağmen sonuca ulaşılamamasının nedenleri hakkında gerekli açıklamaları bir çok defa dile getirmiş bulunuyorum. Bu nedenle, bir yeni yıl mesajında yeniden bunlarla ilgili olarak zamanınızı almak istemiyorum”.

ÖNEMLİ OLAN, GELECEĞİ GERÇEKÇİ ZEMİNDE PLANLAMAK

Önemli olanın bu yaşananlardan hareketle bundan sonrası için yapılması gerekenleri, gerçekçi bir zeminde kalarak planlayabilmek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, şöyle dedi:

“Şurası açıktır ki bundan sonrası, bugüne kadar geldiği gibi gitmeyecektir. Çünkü aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değildir. Her zaman vurguladığım gibi Rum tarafında, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini gerçekten kabullenecek bir anlayış gelişmedikçe çözüme ulaşmak mümkün olamayacaktır ve yine daha önce altını çizdiğim gibi sonuç odaklı olmayan ucu açık süreçlerle oyalanma dönemi artık kapanmıştır.

ÇÖZÜM ODAKLI SİYASET

Her iki taraftaki seçim süreci tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak durumu da dikkate alarak, Kıbrıs Türk halkı adına sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye çalışacağımız kuşkusuzdur. Sizlerden onay aldığımız çerçevede çözüm odaklı siyaset anlayışından vazgeçecek değiliz ama Rum tarafının istediği gibi sonu gelmez müzakere süreçlerine sürüklenmeye de niyetimiz yoktur”.

Kıbrıs Türk tarafının gerek 2004’te ve gerekse bu son müzakere sürecinde üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir taraf olarak hala daha izolasyonlara maruz bırakılmaya devam edilmesini kabullenmenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu durumun devamının hiçbir haklı mazereti olmadığı gibi, uluslararası toplum bu şekilde davranmakla aslında çözüme katkı yapmamakta, Rum tarafını daha da uzlaşmazlığa itmektedir” dedi.

ORTAK AKLA VE İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Yeni yılın ortak akılla yol almaya daha çok ihtiyaç duyulacak bir dönem olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “özellikle Meclis’te yer alacak partilerin Cumhurbaşkanlığı ile istişare ve işbirliğinin büyük önemi olacaktır” dedi.

7 Ocak’ta yapılacak olan erken genel seçimin sonuçlarının Kıbrıs Türk toplumu için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

YOLSUZLUKLARDAN ARINMIŞ ŞAİBESİZ KAMU YÖNETİMİ

“Cumhurbaşkanı olarak bu seçimlerin bir tarafı olmadığım açıktır. Halkımıza verdiğim söze bağlı olarak partilere eşit mesafede tarafsız konumumu sürdürmekte kararlıyım. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzgün ve şaibesiz işleyen bir kamu yönetiminin varlığını gözetmek de sorumluluklarımdan biridir.

Bu çerçevede kaynağı belli olmayan büyük paraların ve yolsuzluk iddialarının yanıtsız kalmaması ve inandırıcı açıklamaların yapılması toplumun kendi devlet organlarına karşı güven duyabilmesi açısından son derece gereklidir. Bunun ötesinde siyasetçinin ve siyaset kurumunun itibarı açısından da önemlidir”.

KİŞİSEL DEĞİL KAMUSAL ÇIKAR ÖN PLANDA OLMALI

Cumhurbaşkanı, kişisel çıkar yerine toplumsal yararı ön planda tutan anlayışların; doğayı, tarihsel ve kültürel mirası koruyan bir farkındalık ve sorumluluğun gelişmesinin en büyük dileği olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk halkının kendi özgün kimliğini korumayı ön planda tutan, Atatürkçü çizgide laik, demokratik, çoğulcu, hoşgörülü bir toplumsal yapıyı gözetmek ve bu anlamda eğitim sistemimize önemle eğilmek durumundayız” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türkünün kendi kurumlarına sahip çıkması ve bu kurumları en verimli biçimde çalıştırması, demokratik sosyal hukuk devleti normlarını geliştirmesi yeni dönemde ciddiyetle ele alınmalıdır” dedi.

OLUMSUZLUKLAR KADER DEĞİLDİR

Trafikten çevreye, eğitimden sağlığa, gıda güvenliğine kadar pek çok konunun toplum olarak ortak sorunlarımız olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı tüm bu sorunların bilimsel yaklaşımlarla çözülebileceğini altını çizdi. Cumhurbaşkanı “Ortak akılla ve el birliğiyle bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Temiz-dürüst, şaibesiz yönetimler oluşturabiliriz. Bunu yapacak güç en başta sizsiniz, halkımızdır” dedi.

Yaşanan sorunlar ve olumsuzlukların Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs sorunu bağlamında kısır döngüleri kırarak çözüm odaklı anlayışı terk etmeden ama içteki sorunlarımızın çözümünü de sadece Kıbrıs sorununa endeksleyip ertelemeden yol almak gerekmektedir. Karamsarlığa yer yoktur. Dünyada ve Kıbrıs’ta yaşanan tüm sorunlara rağmen, unutulmamalıdır ki her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Daha iyiyi, daha güzeli arama uğraşısı elbette sürecektir” dedi.

2018 yılında Kıbrıs Türk halkına en başta sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu ada topraklarında bizimle birlikte var olan başta Rum toplumu ve Maronit, Ermeni, Latin gibi farklı etnik topluluk mensuplarının da yeni yılını kutluyorum. Barış içinde daha yaşanabilir bir Kıbrıs ve bir Dünya diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi.

Scroll to top