femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
İstanbul Arel Üniversitesi’nde AB’de Rekabet-İnovasyon ve Girişimcilik Paneli Yapıldı Reviewed by Momizat on . İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye), Türkiye-Avrupa Vakfı, Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği ve BİLGESAM’ın ortaklaşa düzen İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye), Türkiye-Avrupa Vakfı, Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği ve BİLGESAM’ın ortaklaşa düzen Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » İstanbul Arel Üniversitesi’nde AB’de Rekabet-İnovasyon ve Girişimcilik Paneli Yapıldı

İstanbul Arel Üniversitesi’nde AB’de Rekabet-İnovasyon ve Girişimcilik Paneli Yapıldı

İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye), Türkiye-Avrupa Vakfı, Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği ve BİLGESAM’ın ortaklaşa düzenledikleri Panel; Açış Konuşmaları ile başladı.

İlk olarak; Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Özgöker konuştu. Özgöker; Avrupa Günü’nün ne anlama geldiğini söyledi ve AB’nin oluşum sürecinden bahsetti.

İkinci olarak; TİM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz kürsüye geldi ve Türkiye AB arasındaki ticaret hacminin hangi noktaya geldiğini anlattı. Ayrıca rekabete dayalı ticarette inovasyonun ve Ar-Ge’nin önemine atıfta bulundu.

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye) adına ise DMW Türkiye AB Danışmanı Musa Karademir konuştu. Karademir, Başkan Ferhat Bozçelik’in adına konuştuğunu ve Ferhat Bozçelik’in Ankara’daki programından dolayı Panele katılamadığını söyleyerek, Başkan’ın selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi. Daha sonra AB Danışmanı Musa Karademir; Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW), Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri ve Komisyon Başkan Yardımcısı Günter Verheugen önderliğinde, birçok diplomatın bir araya gelerek, 2000 yılında kurduğu partiler üstü ve bağımsız çalışan bir Sivil Toplum Örgütü olduğunu anlattı ve Türkiye’de 2013’de kurulduklarını anlattı.

Türkiye-Avrupa Vakfı adına Genel Sekreter Emre Gür kürsüye geldi ve Türkiye AB arasındaki ilişkilerin tarihsel boyutunu anlattı.

Açış konuşmalarının son iki konuşmacısı ise Arel Üniversitesi’nden oldu. Arel Üniversitesi İİBF Dekanı ve Rektör Yrd.Prof. Dr. Derman Küçükaltan bu panelde emeği geçen akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

Son konuşmacı ise; Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çivi oldu. Rektör Sayın Çivi, ev sahibi olarak, misafirleri ağırlamaktan büyük onur ve memnuniyet duyduklarını söyleyerek, panelist ve dinleyicilere “hoşgeldiniz” dedi.

Açış Konuşmalarının ardından Panele geçildi. Paneli; Avrupa-Türk İşadamları Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Global Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Aksu yönetti.

İlk Panelist; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM İcra Kurulu Üyesi (E. General) Yük. Müh. Prof. Dr. Oktay Alnıak oldu. Alnıak; Avrupalılık nedir? Avrupalılık medeniyettir, uygarlıktır, yüksek eğitim seviyesidir, adalettir, huıkuktur, kurallar ve sistemdir. Biz de Avrupalı olmak istiyorsak, kendi değerlerimizle, Avrupalılık kavramını harmanlamalıyız. Dedi.

İkinci Panelist; Arel Üniversitesi Uluslararası Ofis ve ERASMUS Kurum Koordinatörü, İngilizce İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşen Wolff; Erasmus hakkında bir sunum yaptı ve Erasmus Programı’nın etkin kullanımının nasıl olması gerektiğini anlattı.

Üçüncü Panelist; Başarsoft Ceo’su Alim Küçükpehlivan; Başarsoft’un bugün geldiği noktayı anlatarak, işe ilk olarak girişimcilikle başladık ve haritacılıkla, bilgisayarı birleştirdik. Daha sonra ise inovasyona inandık. Yurtiçinde ve yurtdışında deneyimler kazandık. AB’de girişimcilik zayıf zira AB doymuş bir pazar, oysa Türkiye’de çok güçlü bire girişimcilik ruhu var. Bunu değerlendirmeliyiz. Şimdilik biraz geri olsak da gelecekte başarılı olacağımıza inanıyorum. Dedi.

Dördüncü Panelist; Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Digital Türkiye Platformu Üyesi Levent Karadağ; Avrupa 2020 kavramından bahsetti. Avrupa 2020 stratejisi, belirlediği akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme öncelikleri kapsamında istihdam, eğitim, sosyal içerme, Ar-Ge ve iklim ve enerji konularında birbirini destekleyen 5 hedef belirlemiştir. Sözü edilen bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 7 girişimin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Bu girişimler “Yenilikçilik Birliği”, “Hareket Halinde Gençlik”, “Avrupa için Dijital Gündem”, ”Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa”, “Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası”, “Yeni Beceri ve İşler için Gündem” ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur.

Beşinci Panelist; IPEC İş Geliştirme Direktörü Doğukan Doğan; Girişimci ruhuyla IPEC’i nasıl kurduğunu anlattı ve IPEC, gençleri, dünya genelinde ve Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, sivil toplum merkezleri,devlet kurumları, üniversiteler ve uluslararası ağlar ile bir araya getirir. Geliştirdiği ulusal ve ulus ötesi ortaklıklar ile gençlere fırsatlar yaratarak üniversite döneminde ve sonrasında vizyonlarına katkıda bulunur. Türk aile yapısı her ne kadar girişimciliğe yatkın değilse de gençlerin sadece diplomaları veya yüksek notları yeterli değildir. Şimdi sosyal aktivite ve girişimcilik işe alımlarda çok önem kazandı. Dedi.

Son Panelist; ARELBAP Proje Destek Ofisi AB Projeleri Uzmanı Sedat Türk; Girişimcilik, Ar-Ge, TÜBİTAK, KOSGEB Destekleri ve diğer destekler hakkında bilgi verdi.

Son Panelistin ardından soru-cevap kısmına geçildi. Daha sonra, Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye) AB Danışmanı Musa Karademir, genel bir “değerlendirme” yaptı. Panelistlerin konuşmalarından bazı önemli cümleleri dinleyicilere tekrar hatırlatarak, global bir dünyada yaşıyoruz. Tarih çağları, başlangıçta çok yavaştı. Ancak Sanayi Devrimi sonrası, son 200 yılda özellikle de son 50 yılda başdöndürücü hızda yaşandı. Sanayi toplumu, sanayi ötesi toplum, bilgi toplumu derken şimdi de teknoloji ve uzay çağını yaşıyoruz. Bu sürecin dışında kalmak, bi taraf olmak demektir. Dedi. Daha sonra Paneli dinleyen öğrencilere seslenerek; “bugün bu kürsüde bizler konuşmacı, sizler ise dinleyicisiniz. Yarın herbiriniz birer iş insanı veya akademisyen olup, bu kürsülerde konuşmacı olduğunuzda, dilerim Avrupa Birliği varlığını hala sürdürüyordur ve dilerim Türkiye AB’nin tam üyesi olmuştur.” Diyerek Paneli sona erdirdi. Panel sonrası, tüm katılımcılara “plaket” verildi ve Panel kokteyl ile sona erdi.

Scroll to top