CHP İstanbul Milletvekili Adıgüzel,AB Bakanı Ömer Çelik’e Türkiye-AB ilişkilerine yönelik iki ayrı soru önergesi verdi Reviewed by Momizat on . CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Türkiye-AB ilişkilerine yönelik AB Bakanı Ömer Çelik tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği iki ayrı soru önerg CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Türkiye-AB ilişkilerine yönelik AB Bakanı Ömer Çelik tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği iki ayrı soru önerg Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Özel Haberler » CHP İstanbul Milletvekili Adıgüzel,AB Bakanı Ömer Çelik’e Türkiye-AB ilişkilerine yönelik iki ayrı soru önergesi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Adıgüzel,AB Bakanı Ömer Çelik’e Türkiye-AB ilişkilerine yönelik iki ayrı soru önergesi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Türkiye-AB ilişkilerine yönelik AB Bakanı Ömer Çelik tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği iki ayrı soru önergesi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Avrupa Birliği Bakanı Ömer ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Onursal ADIGÜZEL
İstanbul Milletvekili

1- 18 Mart mutabakatı sonrasında, “1’e 1” Uzlaşısı çerçevesinde Türkiye’den AB üye devletlerine, Ocak 2018 tarihi itibariyle kaç Suriyeli yerleştirilmiştir? Buna karşın, Türkiye’ye iade edilen düzensiz göçmen sayısı kaçtır?
2- Yerleştirilen Suriyeliler hangi kriterlere göre belirlenmektedir?
3- Anlaşmadan bu yana geçen süre zarfında, AB tarafından “yeniden yerleştirme” ve “yer değiştirme” kotalarına ilişkin taahhüt edilen 72 bin sayısında herhangi bir artış olmuş mudur?
4- Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana, Türkiye’den Yunan adalarına düzensiz geçiş sayısı toplamı kaçtır? Bunların aylara göre dağılımı nasıldır? Düzensiz göç geçiş sayısında anlaşma öncesine göre kayda değer bir düşüş yaşanmış mıdır?
5- 18 Mart sonrası, kaçak yollardan Avrupa’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmen sayısı kaçtır? Bunların kaçını çocuk göçmenler oluşturmuştur?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Avrupa Birliği Bakanı Ömer ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Onursal ADIGÜZEL
İstanbul Milletvekili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Mayıs ayında Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesi sırasında yapılan açıklamada, “AB sürecine ilişkin 12 aylık yeni bir takvim aldık” ifadeleri kullanılmış, kamuoyu bu yönde umutlandırılmıştır. Ancak aradan geçen 6 aydan fazla süreye rağmen, bugüne kadar ne takvimin içeriği ne de bu kapsamda atılan adımlara ilişkin kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. Sürece ilişkin şeffaflıktan uzak bir tutum sergilenmesi kamuoyunda var olan soru işaretlerini de artırmaktadır. Öte yandan, Türkiye’nin vize serbesti yol haritasında belirtilen 72 yükümlülükten 7’sini hala karşılamaktan uzak olduğu da bilinen bir gerçektir. 18 Mart Zirvesi’nin akabinde Vize Serbestisi Diyaloğu’nun hızlandırılması ve Türkiye’nin Vize Serbestisi Yol Haritası yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından vizelerin kaldırılacağının duyurulmasına karşın, Türkiye’nin bu yükümlülükleri henüz yerine getirmemiş olması AB’nin eline koz vermenin ötesinde, kamuoyunun AKP hükümetinin AB ilişkileri konusundaki istikrarsızlığını ve samimiyetini bir kez daha sorgulamasına neden olmaktadır.
Bu çerçeveden hareketle;
1- Cumhurbaşkanı’nın bahsettiği 12 aylık takvim iddia edildiği gibi gerçekten var mıdır? Var ise bu takvimin içeriği nedir? Aradan geçen süre zarfında, bu takvime ilişkin hangi adımlar atılmıştır? Konuya ilişkin kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Konuya ilişkin sergilenen tutumun şeffaflıktan uzak olmasının sebebi nedir?
2- Hükümetin müjdelediği vize serbestisi kağıt üstünde mi kalmıştır? Vize serbesti yol haritasında belirtilen yükümlülüklerin karşılanması için herhangi bir adım atılacak mıdır?
3- Bahse konu olan 7 yükümlülüğe ilişkin Bakanlık bugüne kadar ne gibi çalışmalar yürütmüştür?

Scroll to top