femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
BM Güvenlik Konseyi UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesini onayla Reviewed by Momizat on . Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs`taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü`nün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesini oybirliğiyle onayladı. Güvenlik Kon Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs`taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü`nün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesini oybirliğiyle onayladı. Güvenlik Kon Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » BM Güvenlik Konseyi UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesini onayla

BM Güvenlik Konseyi UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesini onayla

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs`taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü`nün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesini oybirliğiyle onayladı.

Güvenlik Konseyi `kapsamlı bir anlaşmanın kararlılıkla sağlanması için şimdiki fırsatın yakalanması yönünde tarafları teşvik ediyor” ve “liderlerin yaptığı müzakerelerde şu ana kadar meydana gelen ilerlemeyi, liderlerin ve müzakerecilerinin kapsamlı ve sağlam bir çözüme ulaşılması için devam etmekte olan çabalarını memnunlukla karşılıyor.

Kararın tam metni şöyle:

Güvenlik Konseyi,

Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs`taki operasyonuyla ilgili 6 Ocak 2016 (S/2016/11) sayılı raporunu memnuniyetle karşılıyor.

Kıbrıs Hükümeti, ada üzerindeki yaygın koşullar ışığında Kıbrıs`taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü`nü (UNFICYP) 31 Ocak 2016`dan sonra da tutmak gerektiğinde mutabıktır.

Genel Sekreterin gelecek rapor döneminde İyi Niyet Misyonu`yla ilgili raporu, bir çözüm bulma sorumluluğunun her şeyden önce Kıbrıslıların kendisine ait olduğuna yönelik Genel Sekreterin kesin inancını yansıtıyor ve Kıbrıs`taki anlaşmazlığın ve adanın bölünmesinin kapsamlı ve dayanıklı bir çözümle sonuçlanmasında taraflara yardımcı olmada Birleşmiş Milletlerin önemli rolünü yeniden teyit ediyor.

11 Şubat 2014`te Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderleri tarafından kabul edilen Ortak Deklarasyonda yer alan sonuca odaklı, en kısa sürede kapsamlı bir çözüme ulaşılması için liderlerin bıkmadan çalışacakları taahhütten, olumlu hızdan, müzakerelerdeki iyi ilerlemeden ve Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından verilen destekten memnuniyet duyuluyor.

Uluslararası toplumun taraflara müzakerelerde tam, esnek ve yapıcı biçimde ilgilenmesinin önemi hatırlatılıyor ve müzakerelerin ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirlendiği ve tarafları bağımsız bir şekilde çözülmemiş özlü konular üzerinde önemli görüşmeler yapmaları yönünde cesaretlendirdiği üzere siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde henüz kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözümle sonuçlanmadığı kaydediliyor ve statükonun sürdürülemeyeceği belirtiliyor.

Askeri güven yaratma tedbirleri üzerinde görüşmeler ve değerlendirmelerde ilerleme ve anlaşma sağlanması gerektiği kaydediliyor, toplumlar arasında güven yaratılması daha fazla adımlar atılması çağrısında bulunuluyor.

Kıbrıslıların Yeşil Hattaki geçişlere devam etmelerinin önemi ve karşılıklı görüş birliğiyle diğer geçiş noktalarının açılmasının cesaretlendirilmesinin önemi yeniden teyit ediliyor.

Kıbrıs`ta kapsamlı ve sağlam bir anlaşmadan kaynaklanacak bütün Kıbrıslılar için ekonomik faydalar dahil birçok önemli faydalara inanılarak iki tarafın ve liderlerin, gelecekteki referanduma iki toplumu hazırlamak için olumlu kamu konuşmaları yapmaları ve bir anlaşmanın faydalarını, bunu korumak için uzlaşma ve esnekliğin artması gerektiğini izah ederek halkı cesaretlendirmeleri isteniyor.

Uluslararası toplumunun ve özellikle Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlere şimdiki fırsatın tamamen kullanılması için yardımcı olacak pratik adımları almada bütün tarafların rolünün desteklenmesinin önemi vurgulanıyor.

Adada ve Yeşil Hat üzerinde güvenlik durumunun istikrarlı olmasında Genel Sekreterin değerlendirmesi dikkate alınarak taraflardan askeri mevcut durum dâhil gerginliği artıracak, şu ana kadar elde edilen ilerlemeyi baltalayacak veya adadaki iyi niyete zarar verecek herhangi bir eylemden kaçınmaları talep ediliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 1989 diplomatik muhtırasını iki tarafın kabul ederek ara bölgedeki durumunun artırılabileceğine ilişkin Genel Sekreterin kesin inancı hatırlatılıyor.

Tarafların ara bölgede kalan mayın tarlalarına girilmesini kısıtlamalarından üzüntü duyulduğu, Kıbrıs’ta mayın temizleme çalışmalarının devam etmesi gerektiği kaydediliyor, mayın temizleme operasyonlarının yeniden başlamasını kolaylaştıracak ve kalan mayın alanlarının temizleneceği hızlı bir anlaşma sağlanması isteniyor.

Kayıp Kişiler Komitesi`nin çalışmaları takdir ediliyor, bu faaliyetlerin yoğunlaştırılmasının önemi vurgulanıyor, kayıp kişilerin yaklaşık yarısının yerlerinin saptandığı, % 69`unun kimlik tespitinin yapıldığı ifade ediliyor, Komite`ye Kuzey Kıbrıs`taki askeri bölgelerde ek 30 gömü yerinde kazı yapılmasına izin verilmesi memnunlukla karşılanıyor, Komite`nin çalışmalarını yürütebilmesi için bütün bölgelerin hızla açılması isteniyor, bunun iki toplum arasında uzlaşmayı artıracağı belirtiliyor.

Kadın grupları dâhil sivil toplum örgütlerinin siyasi sürece aktif katılımının gerekli olduğu ve gelecekte sürdürülebilecek bir anlaşmaya katkıda bulunabileceği kabul edilerek kadınların barış süreçlerinde son derece önemli rol oynayabilecekleri hatırlatılıyor. İki toplumlu temas ve etkinlikler yapılması için adadaki Birleşmiş Milletler tarafından bütün çalışmalar memnunlukla karşılanıyor ve iki taraftan sivil toplum faaliyetlerini ileriye götürmeleri, ekonomik ve ticari kuruluşlar arasındaki işbirliğinin cesaretlendirilmesi, bu temasların önündeki bütün engellerin kaldırılması isteniyor.

Konsey için barış gücünün konuşlandırılması için stratejik, titiz bir yaklaşım gözetilmesi gerektiği belirtiliyor.

Genel Sekreterin, uygun bir UNFICYP değerlendirmesi dâhil bütün barış gücü operasyonlarını sürdürebilme girişimleri memnunlukla karşılanıyor, UNFICYP`in görev süresi, güç seviyesi ve diğer kaynaklar, tarafların görüşleri, olay yerindeki gelişmeler dikkate alınarak operasyonların genel durumuyla ilgili daha fazla ayarlamalar için uygun tavsiyeler dâhil anlaşmayla ilgili dönüşüm planlamasının önemi kaydediliyor.

Genel Sekreterin Özel Temsilcisi olarak Lisa Buttenheim`in, Kuvvet Komutanı Kristin Lund`ın, Genel Sekreterin atadığı Özel Danışman Espen Barth Eide`nin çabaları övülüyor, Genel Sekreterin Kıbrıs Hükümetine ve Yunanistan hükümetine, UNFICP`e gönüllü mali katkıları için minnettarlığı ve diğer ülke ve kuruluşlardan de mali katkı olması ricası tekrarlanıyor, Üye Devletlerin UNFICYP`e personel katkısından duyulan memnuniyet ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletlerin, bütün barış gücü operasyonlarında HIV/AİDS`in ve diğer bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve engellenmesine barış gücü personelinin hassasiyeti için cesaret verici çabaları memnuniyetle karşılanıyor.

1.Kapsamlı ve sağlam bir çözüme varılması için liderlerin ve müzakerecilerinin devam etmekte olan çabaları ve liderlerin müzakerelerinde şu ana kadar elde edilen ilerleme memnunlukla karşılanıyor, taraflar kapsamlı bir çözümün elde edilebilmesi için kararlılıkla şimdiki fırsatı yakalamaları yönünde teşvik ediliyorlar.

2.Genel Sekreterin (S/2016/11) ve S/2016/15 sayılı kararları dikkate alınıyor.

3.Güvenlik Konseyi`nin 2026 (2011) sayılı kararı hatırlatılıyor ve iki lidere

(a) Özlü konular üzerinde yakınlaşmaya yönelik daha fazla çalışma yapmayı;

(b) Kıbrıslıların günlük yaşamlarında ilerleme gösterilmesi hedefiyle Teknik Komitelerle çalışmaya devam edilmesi

(c) Müzakereler için yakınlaşmalar ve ilerleme yoluyla ilgili halka mesajlar verilmesi üzerine yoğunlaşması, daha yapıcı ve daha uyumlu mesajlar iletilmesi dahil ortamın geliştirilmesi; ve

(d)uygun görüldüğü şekilde ilerlemede sivil toplumun katılımının artırılması çağrısında bulunuluyor.

4.Güven artırıcı tedbirlerin uygulanması, anlaşma olmasını bekleme ve askeri güven yaratıcı tedbirler ve bir çözüm için ortama yardımcı olacak hali hazırda üzerinde anlaşılmış olan geçiş noktalarıyla diğerlerinin açılması dâhil daha fazla karşılıklı kabul edilebilir adımların atılması talep ediliyor;

5.Kayıp Kişiler Komitesi`nin kazı çalışmaları taleplerine yardım edecek bütün çabalar, ayrıca iki lider tarafından 28 Mayıs 2015`te yayımlanan gömü yerleriyle ilgili bilgi için ortak çağrı memnunlukla karşılanıyor ve Komite çalışmalarının yoğunlaşması gerektiğinden dolayı bütün taraflara daha hızlı, bütün bölgelere tam ulaşılabilme olanağı sağlanması çağrısında bulunuluyor;

6.Kıbrıs`la ilgili bütün ilgili kararlar, özellikle Haziran 1999`daki 1251 (1999) ve sonradan gelen kararlar yeniden teyit ediliyor;

7.UNFICYP`e tam destek belirtiliyor ve görev süresinin 31 Temmuz 2016 sonuna kadar uzatılması ve gücün 888 kişiye çıkarılması kabul ediliyor;

8.Her iki tarafa acil olmasından dolayı, UNFICYP`in görev süresi, UNFICYP`le ara bölge çizgisi, Birleşmiş Milletler 1989 diplomatik muhtırası ve beklemede olan konularda erken bir anlaşmaya varılabilmesi amacıyla ilgili görüşmelere devam edilmesi çağrısı yapılıyor;

9.Kıbrıs Türk tarafına ve Türk ordusuna 30 Haziran 2000`den önce var olan Strovolia`daki askeri statükoyu eski haline getirmeye çağrıda bulunuluyor;

10.Taraflara, Kıbrıs`ta ara bölge içerisindeki mayınlı alanlara girilmesi ve temizlenmesine izin verilmesi çağrısı yapılıyor ve taraflardan ara bölge dışındaki mayın temizleme çalışmalarını artırmaları isteniyor;

11.Genel Sekreter`den 8 Temmuz 2016`ya kadar anlaşmayla ilgili bir olası plan dâhil bu kararın uygulanmasıyla ilgili bir rapor sunması, gerektiğinde Güvenlik Konseyi`ni olaylarla ilgili bilgilendirmesi isteniyor;

12.UNFICYP tarafından Genel Sekreterin cinsel sömürü, cinsel suistimalle ilgili sıfır tolerans politikasının uygulanması çabaları, Birleşmiş Milletler mesleki kurallarına personelin tam uyum sağlanması memnunlukla karşılanıyor, Genel Sekreterden bu yönde gerekli bütün tedbirleri almaya devam etmesi ve birlik veren ülkelerden uygun önleyici tedbirleri almaları isteniyor;

13.Konunun takip edilmesine karar veriliyor.

Scroll to top