femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusunda Avrupa politikasını destekliyor Reviewed by Momizat on . Brüksel'de açıklanan AB'nin kalkınma politikaları ile ilgili Eurobarometre araştırmaları sonuçlarına göre, Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusundaki Brüksel'de açıklanan AB'nin kalkınma politikaları ile ilgili Eurobarometre araştırmaları sonuçlarına göre, Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusundaki Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Manşet » Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusunda Avrupa politikasını destekliyor

Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusunda Avrupa politikasını destekliyor

Brüksel’de açıklanan AB’nin kalkınma politikaları ile ilgili Eurobarometre araştırmaları sonuçlarına göre, Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusundaki Avrupa politikasını istikrarlı bir şekilde desteklemeye devam ediyor. 

Buna göre, her on AB vatandaşından dokuzu kalkınma işbirliklerinin kalkınma aşamasında bulunan ülke insanlarının desteklenmesinde önemli olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Gerçekten de son yıllarda gözlenen eğilim bunu doğrulayarak kalkınma işbirliğini AB ` nin en popüler politikalarından biri yapmaktadır.

Özellikle Kıbrıs’ta sorulan kişiler “kalkınma
yardımları konusunda Avrupa’da en olumlulardan” olarak
nitelendiriliyorlar.

Ankete katılanların hemen hemen hepsi de (%97) kalkınmakta
olan ülke vatandaşlarına yardım edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu oran
herhangi bir üye devlette elde edilen en yüksek oran olarak kaydedildi. Buna ek
olarak, on kişiden altısı (%58) bunu “çok önemli” olarak
nitelendirdi.

On kişiden dokuzundan fazlası (%91) kalkınmakta olan
ülkelerde yoksulluğun göğüslenmesinin AB’nin başlıca öncelliklerinden bir
tanesi olması gerektiğine inandıklarını söylerken bu kişiler muhtemelen AB’de
bu şekilde düşünen kişileri oluşturmaktadır.

On kişiden yedisinden fazlası (%71) bunun Kıbrıs hükümetinin
başlıca öncelliklerinden bir tanesi olması gerektiğini belirtirken, her hangi
bir diğer üye devlete kıyasla bu oran 2018’den bu yana 16 birim artış gösterdi.

Kıbrıs’ta sorulanların on kişiden yaklaşık dokuzu (%86) özel
şirketlerin kalkınmakta olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol
oynaması gerektiğini belirtirken – bu oran Portekiz’den sonra en yüksek ikinci
oran olarak kaydedildi.

Komisyon raporunda, Kıbrıs’ta sorulanların çoğu (%96),
AB’nin gelişmekte olan ülkelere ekonomik yardım vermesinin daha barışçıl ve
adil bir dünya olmasına katkıda bulunacağına ve bu yardımın düzensiz göçlerin
(%93) önünü kesme yolu olduğuna ya da AB’nin dünyadaki etkisini güçlendirmeye
(%92) yardımcı olacağına inanan kişiler arasında olduğunu belirtmektedir. Bu
kişiler arasında pek çoğu gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun göğüslenmesinin
AB’nin kendi yararına olacağına (%89) inanmaktadır.

Buna ek olarak, Kıbrıs’ta sorulanların ondan dokuzundan
fazlası (%93) gelişmekte olan ülkelere yardım verilmesinin bu ülkedeki
eşitsizliğin azaltılması yolu olduğunu belirtirken bu oran AB’de kaydedilen en
yüksek oran oldu. Bu kişilerin çoğu (%83), istihdam oluşturulması ve her iki
kıtada da sürdürülebilir kalkınma sağlanması amacıyla, AB’nin Afrika ile
işbirliklerini güçlendirmesi ve o ülkelere ekonomik yatırımlar yapılması
gerektiği konusunda görüş ortaya koydu.

Kıbrıs’ta sorulanların, AB’de, gelişmekte olan ülkelerin
desteklenmesi için daha fazla para ödenmesini (%38) destekleyenler arasında yer
alması ihtimalinin büyük olduğu kaydedilmektedir.  Buna ek olarak %42’si harcamaların bugünkü
düzeylerde kalmasını destekliyor. Buna rağmen, daha fazla harcanması
gerektiğini söyleyenlerin oranı 2018’den bugüne altı birimlik bir azalma
gösterirken bu düşüş Malta’dan sonra en büyük ikinci düşüş oranı oldu.

Son olarak Kıbrıs’ta sorulan kişiler sıklıkla (%41) eğitimin
gelişmekte olan ülkeler için daha acil bir zorluk olduğuna inanıyor. 2018’e
kıyasla bugün ekonomik kalkınma ve istihdamdan söz etmenin daha olası olduğunu
(%38, +8 birim) ama sağlık konusundan (%40, -11 birim) ya da barış ve
güvenlikten (%37, -9 birim), söz etmenin daha az olası olduğu belirtiliyor.

Genel olarak AB’de Avrupalıların dörtte üçü, her iki kıtada
da istihdam oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınmayı güvence altına almak için,
AB’nin Afrika ile ortaklık ilişkilerini güçlendirmesi ve finansal yatırımları
artırması gerektiğine inanıyor. Bunun dışında, Avrupa vatandaşları, kalkınma
işbirliği içinde özel yatırımı teşvik etmek için AB tarafından yapılan çabaları
alkışlıyor. Avrupalıların dörtte üçü, özel sektörün uluslararası kalkınmada
önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Avrupa vatandaşları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
çerçevesinde ortak küresel kalkınma programları yönünde yapılan çalışmalara
destek beyan ediyor. Buna göre öncellikler şöyle sıralanmaktadır: eğitim, barış
ve güvenlik, su ve kanalizasyon, sağlık, gıda güvenliği ve tarım, ekonomik
kalkınma ve istihdam ve insan hakları.

Komisyon devamla, AB vatandaşlarının ondan yedisinden
fazlasının, mali desteğin düzensiz göçlerin göğüslenmesi yolu olduğuna
inanırken, önemli bir oranın da gelişmekte olan ülkelere finansal katkının bu
ülkelerde eşitsizliğin azalmasına yardımcı olduğuna inandıklarını kaydediyor.
Aynı oranda Avrupa vatandaşı gelişmekte olan ülkelere finansal katının AB’nin
küresel etkisini güçlendireceği görüşüne sahip.

Scroll to top