Avrupa Komisyonu resmi bir ihbar mektubu göndererek Kıbrıs aleyhine yedi ihlal davası başlatıyor Reviewed by Momizat on . Avrupa Komisyonu Brüksel'den yaptığı açıklamayla, enerji verimliliği, mesleki yeterlilik, üçüncü ülke öğrenci ve araştırmacıları için yönerge, yolcu adı kaydı ( Avrupa Komisyonu Brüksel'den yaptığı açıklamayla, enerji verimliliği, mesleki yeterlilik, üçüncü ülke öğrenci ve araştırmacıları için yönerge, yolcu adı kaydı ( Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » Avrupa Komisyonu resmi bir ihbar mektubu göndererek Kıbrıs aleyhine yedi ihlal davası başlatıyor

Avrupa Komisyonu resmi bir ihbar mektubu göndererek Kıbrıs aleyhine yedi ihlal davası başlatıyor

Avrupa Komisyonu Brüksel’den yaptığı açıklamayla, enerji verimliliği, mesleki yeterlilik, üçüncü ülke öğrenci ve araştırmacıları için yönerge, yolcu adı kaydı (PNR), durumlarının içerdiği veriler için yeni kurallar, trafik ve sürüş güvenliği hakkında bilgiler, ulusal elektronik kayıtları arabağlantıları ile deniz nakliyesinde bayrak devleti karşısında yükümlülükleriyle ilgili olarak yedi yeni ihtar mektubu göndererek Kıbrıs Cumhuriyeti’aleyhine yedi ihlal davası başlatacağını duyurdu. Ayrıca, DAC4 (Konseyin 2016/881 nolu yasası) sayesinde her ülke başına raporların diğer üye ülkelerle değişimi kurallarının ve kara para aklama ile mücadelede bilgi için vergi makamlarının erişimini sağlayan DAC5 (Konseyin 2016/2258 nolu rehberi) kurallarının ulusal hukuka uyumu ile ilgili bir davayı kapatmaya karar verdi.
Enerji verimliliğiyle ilgili olarak Komisyon Kıbrıs’a ve altı üye devlete ihtar mektubu göndererek birlik kanunlarını doğru uygulamaları çağrısında bulundu. 2012/27/AB talimatı Birlik içinde enerji verimliliği ortak çerçevesi 2020 yılına kadar AB’nin enerji tasarrufunun %20 oranında başarılmasını ve o tarihten sonra da daha fazla enerji verimliliğini iyileştirme uygulamaları öngörmektedir. İlgili devletlerin iki ay içinde bu mektuba cevap vermeleri gerekiyor.
Profesyonellerin serbest dolaşımıyla ilgili olarak, Komisyon, Kıbrıs ve 26 üye devleti, profesyonellerin yeteneklerini tanıma konusunda Birlik kanunlarını uygulamaya davet ederek bunları ulusal yasa tasarıları ve pratiklerine içermelerini istiyor.

AB tüm bölgelerde, mesleki niteliklerin tanınması ve profesyonel bir deneyim için modern bir sistem koydu. Bu sistem, başka bir üye devlete yerleşmek ve profesyonel hizmetlerini sunmak isteyen profesyonellerin yeteneklerinin tanınmasını kolaylaştırarak aynı zamanda tüketiciler ve vatandaşlar için koruma düzeyi garanti etmektedir.
Uyarı mektupları kararlı mesleki Yeterlilikler Direktifi işleyişi etkileyen konularla ve özellikle de Avrupa profesyonel kimlik tanıtımıyla ilişkin olup, profesyonel bir aktiviteye kısmi erişim imkânı, orantılı dil gereksinimlerini desteklemektedir. Komisyon ayrıca, Ocak 2017’deki açıklamalarda yer alan şeffaflık ve profesyonel hizmetlerde düzenleyici engellerde orantılılık konularına da değinerek profesyonel hizmetler Yönetmeliği için reformlar önermektedir. İlgili ülkelerin buna iki ay içinde yanıt vermesi bekleniyor.

Yasal göçle ilgili olarak Komisyon Kıbrıs ve 17 üye devlete, üçüncü ülke öğrencileri ve araştırmacıları için gerekli talimatları uygulama çağrısında bulunarak, üçüncü ülke vatandaşlarının araştırma, eğitim, gönüllü hizmetler ve ücretsiz iç istihdamda çalışmak amacıyla AB üyesi ülkeye giriş, kalış, AB içinde dolaşımları, pratik çalışmayla ilgili olarak bunların ulusal yasalara içerilmesi önlemlerini açıklamadıklarını belirtti. Üye devletler 23 Mayıs 2018’e kadar ulusal yasalarının bu talimatlara göre düzenleyerek Komisyonu bilgilendirmeleri gerekiyordu. Bunu tamamlamak için önlerinde iki ay var.

Birlik Güvenliğiyle ilgili olarak Komisyon, Kıbrıs ve 13 üye devlete yolcuların adları durumuyla (PNR) ilgili yeni kanunları uygulama çağrısında bulunarak PNR’in uçak biletleri kontrolleri sırasında yolcuların verdiği bilgileri içerdiğini ve bu verilerle yolcunun adı soyadı, yolculuk tarihi, hedef, uçakta oturacağı koltuk, valiz gibi bilgilere ulaşıldığı belirtildi. PNR verileri terörle ve diğer suçlarla mücadele konusunda önemli bir araç oluşturmaktadır.

Scroll to top