AB’nin göçmenlere yönelik politikalarını etkileyen faktörler Reviewed by Momizat on . Küreselleşen dünya ve 21.yy’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle göç olgusu gelişmiş devletler nezdinde göz ardı edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle daha iyi Küreselleşen dünya ve 21.yy’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle göç olgusu gelişmiş devletler nezdinde göz ardı edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle daha iyi Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Yorum Analiz » AB’nin göçmenlere yönelik politikalarını etkileyen faktörler

AB’nin göçmenlere yönelik politikalarını etkileyen faktörler

Küreselleşen dünya ve 21.yy’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle göç olgusu gelişmiş devletler nezdinde göz ardı edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle daha iyi yaşam koşulları ve özgürlükler nedeniyle cazibe merkezi haline gelen Avrupa ülkeleri göç alan başlıca merkezlerden biri olmuştur. Belki de Avrupa Birliği (AB) gibi büyük ve işleyen bir yapının içinde bulunmaları bu ülkeleri gelişmekte olan veya yoksul ülkelerin gözünde daha da çekici hale getirmiştir. Ancak AB’nin bütünsel olarak göç konusuna yaklaşımı, ülkeler arasında farklılık göstermekte ve yasalaştırılmış politikalar bulunmamaktadır. Bu makalede AB ülkelerinin göçmenlere yönelik uyguladığı politikaları hangi faktörlerin etkilediği sorusu üzerinde durulmuştur. AB ülkelerinin göçmenlere yönelik uygulamaları ekonomik, güvenlik ve etnik-kültürel boyutuyla incelenmiştir. Sonuç olarak AB ülkelerinin ekonomik nedenlerle göçmenlere ihtiyaç duymasının yanı sıra etnik-kültürel uyuşmazlıklar ve güvenlik kaygısı nedeniyle göçmenlere karşı sert ve tutucu politikalar izlediği görülmüştür. Bu nedenlerle ekonomik kaygılar ve kazançlar göz ardı edilmiştir. Araştırma sürecinde birincil kaynaklar ve bu alanda yazılmış çeşitli makalelerden yararlanılmıştır. Göç kavramı, zaman içinde değişen boyutlarıyla beraber ele alınmıştır. Ancak göç kavramından bahsederken; uluslararası göç, düzensiz göç veya yasa dışı göç ve mülteci gibi göç olgusunu yakından ilgilendiren diğer kavramları da tanımlayıp incelemek gerekmektedir. Bu durumun asıl nedeni üzerinde anlaşılmış kesin tanımların bulunmamasıdır; bu nedenle çalışmaya başlarken öncelikle göç ile ilişkili kavram grubunun tanımlamalarına yer verilecektir.

Hilal Zorba

http://dergi.cicr.yalova.edu.tr/article/viewFile/5000187411/5000172678

Scroll to top