femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
AB, Suriye krizi karşısında 150’den fazla okulun inşasına ve donatımına 315 milyon avroluk destek veriyor Reviewed by Momizat on . Eğitim alanında AB tarafından mali olarak desteklenen 315 milyon Avro değerindeki üç altyapı projesinin açılışı Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye D Eğitim alanında AB tarafından mali olarak desteklenen 315 milyon Avro değerindeki üç altyapı projesinin açılışı Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye D Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » AB, Suriye krizi karşısında 150’den fazla okulun inşasına ve donatımına 315 milyon avroluk destek veriyor

AB, Suriye krizi karşısında 150’den fazla okulun inşasına ve donatımına 315 milyon avroluk destek veriyor

Eğitim alanında AB tarafından mali olarak desteklenen 315 milyon Avro değerindeki üç altyapı projesinin açılışı Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ortakların katılıyla bugün yapılıyor. Törene MEB Müsteşarı Sn. Yusuf TEKİN ve Müsteşar Yardımcısı Sn. Ercan DEMİRCİ, AFAD Başkan Yardımcısı Sn. Fatih ÖZER, KfW’nin Balkanlar ve Türkiye’deki Belediyeler ve Ulaştırma Altyapısından sorumlu Bölüm Başkanı Sn. Kirk MILDNER, Dünya Bankası Ülke Direktörü Sn. Johannes ZUTT ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) güçlü ortaklığıyla geliştirilen projelerin amacı, Türkiye’deki 18 yaş altı Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinin sağlanması ve mülteci akını karşısında, ülkedeki yerel toplumların bu durumla başarılı bir şekilde başa çıkabilmesine destek sağlanmasıdır. Projelerden ikisi Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında, üçüncüsü ise Suriye Krizi karşısında AB Bölgesel Güven Fonu altında finanse edilmektedir.

Tüm projeler bir araya getirildiğinde Türkiye’nin 17 farklı kentinde 150’den fazla okulun inşası, tefrişatı ve donanımı sağlanacak; böylelikle yıllık bazda okul çağındaki (5-17) yaklaşık 110,000 öğrencinin eğitime erişimi kolaylaştırılmış olacaktır. Bununla birlikte projeler, okul inşaatlarını yönetme ve inşaat uygulama kapasitesini yükselterek de MEB’e destek vermiş olacaktır.

Etkinlik münasebetiyle yaptığı açıklamada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: “Her çocuğun eğitime erişimi olmalıdır. AB, kalitesi yüksek eğitim kurumlarında kaliteli bir eğitim yoluyla çocuklarına daha iyi bir gelecek inşa etmek isteyen Türk ve Suriyeli ebeveynlerin bu arzularını paylaşmaktadır.”

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin neredeyse yarısı, 18 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Kayıp bir neslin önlenmesi için bu çocukların tamamının eğitim sistemine entegre olmalarını sağlamak bir önceliktir.

MEB verilerine göre Haziran 2016 tarihi itibariyle yaklaşık 834,842 Suriyeli çocuk okul çağında (5-17 yaş grubu) iken bunlardan yalnızca 311,259’i okulla kayıtlı durumdaydı. Haziran 2017 itibariyle okullaşan çocuk sayısı 487,776’e yükseldi ve okul çağındaki çocuk sayısı da neredeyse aynı seviyede kaldı. Bu olumlu trendin korunmasını ve tüm çocukların yakın bir gelecekte uygun koşullarda okula gidebilmesini sağlamak üzere AB ve MEB, bu sınamayla başa çıkılabilmesini teminen ev sahibi toplumların ihtiyaç duyduğu ek altyapının oluşturulmasına öncelik veriyor.

Arka Plan

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale amacıyla hazırlanan projeleri hayata geçiren ortaklarına fon desteği sağlamaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB’nin orta ve uzun vadeli müdahalelere yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir. Ocak 2016’da FRIT’in (Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı) hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır.

FRIT kapsamında Türkiye’deki mülteciler ve yerel halk için 3 milyar Avro seferber edilerek, büyük çaplı insani yardımın yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda insani yardım dışında destekler de sunulmaktadır. Eylül 2017 itibariyle, değeri toplam 1.6 milyar Avroyu aşan 48 projenin sözleşmesi yapılmış olup bu meblağdan 838 milyon Avronun da ödemesi gerçekleştirilmiştir. FRIT kapsamında insani yardım ile insani yardım dışındaki projelere tahsis edilen toplam destek halihazırda 2.9 milyar Avro tutarındadır.

Bu finansman, krizin başlangıcından bu yana Türkiye’deki mültecileri desteklemek üzere tahsis edilen 350 milyon Avroya ve AB Üye Devletleri tarafından sunulan ikili desteğe ilaveten sağlanmış bir destektir.

Suriye Krizine yanıt olarak oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu:

Aralık 2014’te kuruluşundan bu yana, AB’nin Suriye’nin komşu ülkelerine verdiği desteğin önemli bir payı, Suriye krizine yanıt olarak oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu, bir başka deyişle “Madad Fonu”, aracılığıyla sağlanmıştır.

Fon, AB’nin krize verdiği yanıtının ayrılmaz bir parçasıdır ve öncelikle Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak gibi komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin orta/uzun vadeli ekonomik, sosyal ve eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda, bu ülkelerde kaynakları zorlanan yerel halka ve idarelerine de destek sunmaktadır. Bugün, AB Bölgesel Güven Fonu, AB’nin Ürdün ve Lübnan’la olan yeni ‘Sözleşmelerinin’ uygulanacağı en önemli araçlardan da birisini oluşturmaktadır.

22 AB Üye Devletinin yanı sıra Türkiye’den gelen katkılar ve AB bütçesindeki çeşitli araçlar kapsamında sunulan destekler ile birlikte Fon, 1 milyar Avronun üzerinde bir hacme ulaşmıştır. Bu fonun kullanımı için hâlihazırda eğitim, geçim kaynakları ve sağlık üzerine yoğunlaşan projeler onaylanmıştır.

Scroll to top