femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com
AB Komisyonu Başkanı Barroso’dan FUEN’e cevap:Ulusal azınlıklara üye kişilerin haklarına saygı AB’nin temel prensiplerinden biridir Reviewed by Momizat on . AB Komisyonu, FUEN 59. Kongresi’nde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderleri seçme konusunda kabul edilen karar metnini AB Komisyonu Başkanı’na ileten FUEN’ AB Komisyonu, FUEN 59. Kongresi’nde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderleri seçme konusunda kabul edilen karar metnini AB Komisyonu Başkanı’na ileten FUEN’ Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Özel Haberler » AB Komisyonu Başkanı Barroso’dan FUEN’e cevap:Ulusal azınlıklara üye kişilerin haklarına saygı AB’nin temel prensiplerinden biridir

AB Komisyonu Başkanı Barroso’dan FUEN’e cevap:Ulusal azınlıklara üye kişilerin haklarına saygı AB’nin temel prensiplerinden biridir

AB Komisyonu, FUEN 59. Kongresi’nde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderleri seçme konusunda kabul edilen karar metnini AB Komisyonu Başkanı’na ileten FUEN’e yanıt verdi

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderlerini seçme hakkı konusunda Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN)’nin 59. Kongre’de kabul ederek ilgili tüm kuruluşlara ilettiği karara ve mektuba yanıt verdi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), Dostluk, Eşitlik, Barış(DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği(BTAYTD)’nin Flensburg’daki FUEN 2014 Kongresi’nde sunduğu, 10 Mayıs 2014’te gerçekleştirilen Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) 59. Kongresi Delegeler Kurulu’nun oy çokluğu ile kabul ettiği karara ilişkin olarak yanıt AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso adına AB Komisyonu Adalet Genel Direktörlüğü tarafından gönderildi.

25 Ağustos’ta gönderilen yanıtta AB Komisyonu, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kendi dini liderlerini seçme hakkına sahip olduğu ifade edilen karar metnine ilişkin olarak Komisyon’un genel anlamda temel haklara saygı bakımından, özel olarak ise azınlıklara üye kişilerin haklarına saygı bakımından siyasi taahhütte bulunduğunu not etti. Azınlıklara üye kişilerin haklarına saygının Avrupa Birliği’nin temel kurucu değerlerinden biri olduğunu ifade eden AB Komisyonu, bu prensibin AB Antlaşması’nın 2. Maddesinde de açıkça belirtildiğini kaydetti. AB Temel Haklar Sözleşmesi 21. Maddesi’nin ulusal azınlıklara üyelik temelinde ayrımcılığı yasakladığını belirten Komisyon, bu maddenin Birlik’in kültürel, dini ve dilsel çeşitliliğe saygı prensibini de getirdiğini not etti.

Düşünce ve vicdan özgürlüğü ile birlikte din özgürlüğünün AB Temel Haklar Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi’nde dile getirildiği üzere demokratik toplumların temel dayanaklarından birini oluşturduğunu belirten AB Komisyonu, AB mevzuatı ve finansman programlarının ayrımcılık, nefreti kışkırtma ya da din, ırk veya ulusal ya da etnik köken temelinde nefret gibi azınlıklara üye kişileri etkileyen belirli zorluklar ile mücadele edilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

AB Komisyonu: Ulusal azınlıklara üye kişilerin haklarına saygı AB’nin temel prensiplerinden biri, ancak Komisyon ulusal azınlıkların kolektif hakları konusunda yetki sahibi değil

AB’nin azınlıklar konusunda genel yetkiye sahip olmadığını ifade eden AB Komisyonu, antlaşmaların “azınlıklara üye kişilerin hakları”na atıfta bulunduğunu, fakat herhangi bir azınlık grubunun kolektif haklarına atıfta bulunulmadığını ya da “azınlıklar” kavramının anlam itibari ile ulusal azınlıklar için kısayol oluşturmadığını belirtti. Bu nedenle Komisyon’un ulusal azınlıkların tanımı ve tanınmasına ilişkin sorular ile bu grupların kendi kaderini tayin etme, özerklik veya bölgesel veya azınlık dillerini kullanımı konusunda yetki sahibi olmadığını belirten AB Komisyonu, bu konuların üye devletlerin sorumluluğu altında olduğunu kaydetti. Komisyon, AB Temel Haklar Sözleşmesi hükümlerinin yalnızca AB hukukunu uygularken AB organları ile üye devletler için geçerli olduğunu not etti.

Komisyon, üye devletlerin anayasal düzenleri ile Avrupa Konseyi’nin ilgili enstrümanları dahil uluslararası hukuk temelinde üstlendikleri yükümlülüklere uygun olarak toprakları üzerinde yaşayan ulusal azınlıkların temel haklarını garanti altına alan hukuksal araçları kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Komisyon, diğer araçlar ile birlikte Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’nin yanı sıra Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı’nın üye devletlerce uygulanmasını takip etmenin Avrupa Konseyi’ne bağlı olduğunu belirtti.

Scroll to top