AB Komiseri Karmenu Vella: “Amacım Brüksel’i Lefkoşa’ya daha yakınlaştırmaktır” Reviewed by Momizat on . Avrupa Komisyonu'nun Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Konuları Komiseri Karmenu Vella Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti çerçevesinde Kıbrıs Haber Ajan Avrupa Komisyonu'nun Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Konuları Komiseri Karmenu Vella Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti çerçevesinde Kıbrıs Haber Ajan Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Özel Haberler » AB Komiseri Karmenu Vella: “Amacım Brüksel’i Lefkoşa’ya daha yakınlaştırmaktır”

AB Komiseri Karmenu Vella: “Amacım Brüksel’i Lefkoşa’ya daha yakınlaştırmaktır”

Avrupa Komisyonu’nun Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Konuları Komiseri Karmenu Vella Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti çerçevesinde Kıbrıs Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Komiser Vella’nın hedefi Brüksel’i daha çok Lefkoşa’nın yanına getirmek ve yetkililerle farklı konularda daha verimli görüşmeler gerçekleştirmek. Maltalı olan Avrupalı Komiser ada devletlerinin yaşadığı zorlukları çok iyi biliyor ve şarkıcı kuşlar avı, “göl kalkındırma programları” ve deniz atıkları gibi pek çok yerel konularda mesajlar getiriyor.
“Bu, Avrupa Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık konuları Komiseri olarak Kıbrıs’a gerçekleştirdiğim ilk ziyarettir. Burada bulunmaktan mutluyum” diye açıklamada bulunan Komiser Kıbrıs’a ilk kez 50 yıl önce babasının adada çalıştığı dönemde geldiğini söyledi.

Komiser, “bugün, çevre ve deniz konularındaki zorlukları göğüslemesi için var olan fırsatları sonuna kadar değerlendirmesi için Kıbrıs’a yardım etmek amacıyla buradayım” dedi.
“Dinlemek ve öğrenmek istiyorum. Ama aynı zamanda bu fırsattan yararlanarak düşüncelerimi masaya yatırmak istiyorum” diye devam eden Komiser “etkileyici Natura 2000 ağ potansiyeli yararlarını Kıbrıs’ın nasıl sürdürülebilir bir şekilde maksimize edebileceğini tartışmak için sabırsızlanıyorum” dedi.
Komiser devamla, “Kıbrıs’ın sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili yeni kabul edilen ortak MedFish4Ever beyannamesi üzerine nasıl inşa edebileceğini ve geri dönüşüm ve atık oranlarını iyileştirme yönünde Kıbrıs’ın hangi önlemleri alabileceğini” konularını yetkililerle tartışacağını açıkladı.

Komiser amacının “Brüksel’i adaya daha yakın getirmek ve yerel sorunlara katılımını sağlamak” olduğunu belirtti. “Benim için önemli olan basit bilgiler dışında daha çok şey alabilmek ve ortak sorunlarımızı nasıl göğüsleyebileceğimizi anlamak” olduğunu kaydetti.
Doğanın korunması ve sosyo-ekonomik etkinlikler bir arada bulunabilir mi sorusuna Komiser, “doğayı koruma ve sosyo-ekonomik etkinlikler sadece bir arada bulunmakla kalmayıp doğru bir planlamayla birbirlerini destekleyebilirler” yanıtı verdi.
“Bu iki hedefin gerginlikler yaratabileceği anlar olduğunu inkâr edecek değilim. Ancak deneyimlerim bana, en iyi çözümlerin tüm ilgili kurumların ortak çabalarıyla bulunabilir. Win-win “(kazan-kazan) çözümler bulunması için insanların bir araya gelmesinde rol oynamayı umuyorum” diyen Komiser Vella “özel sektör bu denklemde önemli bir ortaktır ve ekonomik fırsatlar doğal sorumluluklarla gelir” dedi.

Bu konuda daha detaylı konuşması istenilen Vella “örneğin, tarım ve kırsal istihdam, eşsiz yerel ürünler üreten toprağın verimliği ve refahına bağlıdır” dedi.

Komiser, yerel peyzaj özellikleri konusunda çok bilgili göründü: Sotira kolokasından Ağro’nun gül tatlısına kadar, doğanın korunması ve doğanın kendi kimliği ve eşsiz kültürünün korunması anlamı taşıdığı ve bunların adada büyük rekabet avantajları sağladığın belirterek “bunları kaybetmemek için çok dikkatli olunması gerektiğini” vurguladı.
Komiser turizmle ilgili olarak, “aynı şeyin turizm alanındaki kalkınma projeleriyle de geçerli olduğuna” dikkat çekti. “Profesyonel bir mimar olarak konu benim için kalkınmamın gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilmemesi değil. Ama kalkınmanın yaşayabilir olmasıdır” diye konuştu.

Devamla Komiser bu konuda KHA’ya kendi ülkesinden bir örnek verdi. “Vatanım Malta’da da turizm adanın mevcut doğal kaynaklarına bağlıdır. Büyük şirketler ve finans hizmetleri, biyolojik çeşitliliğin yaptıkları yatırımlara entegrasyonun uzun vadede güveni ve üretimi artırdığını daha çok algılamaya başladılar”.

“Geçen yıl işbirliği ve ortaklık ilişkilerini nasıl daha çok iyileştirebileceğimizi anlamak için doğayla ilgili AB yasalarını inceledim. Doğa, insan ve ekonomi için cevabımız Eylem Planında yer almaktadır ve dinamizmi değerlendirme ve tüm üye ülkeler tarafından kabul edilen AB yasalarının tüm AB’de eşit bir şekilde uygulanması konusunda yapılması gereken geniş bir eylem listesi içermektedir”.
KHA Komiserden “ekonomik kalkınma ve doğanın korunması arasında bir gerilim örneği olan” göl kalkındırma projelerinden söz etmesini istedi.
Buna yanıt olarak Komiser “göl projelerinde, yatırımların yerel toplulukların bütünlüğü için tehlikeler olmadan sağlanacağından emin olunması gerekmektedir”.
“Natura 2000 alanının ille de doğal rezervler içermesi gerekmemektedir. Kalkınma sadece çevresel sürdürülebilirlikle gerçekleşebilir”.
“Sık aralıklarla Bakan Kouyalis tarafından bilgilendirilmekteyim: Çevre etkileri değerlendirmelerinin iyileştirilecek olmasından mutluyum ve gerekli etki önlemlerinin alınmasını bekliyorum”.

“Herkes için yarar sağlamalıyız ve kaplumbağalar da buna dahildir!”

Pulya konusu da Kıbrıs’ı bölen bir diğer çevre konusu olmaya devam ediyor ve son dönemde Brüksel tarafından ihlal davası hedef alındı. Komiser Vella, “sürdürülebilir avcılığa AB tarafından izin verilmektedir ancak tüm üye devletler tarafından uygulanması gereken sıkı yasalar var” dedi.

“Diğer yandan ökse ile avlanmak net olarak yasa dışıdır”.

“Bu seçici olmayan av yöntemiyle Kıbrıs’ta binlerce kuş öldürülmektedir. Bunlardan bazıları da yok olma tehditti altındadır. Bazı devletler kuş avının sürdürülebilir olduğunu sağlamakta zorluklarla karşılaşıyorlar. Uyuma geçiş için uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. Önemli olan çifte standart olmaması”.

“Doğa kökenli gelenekleri güçlendirmek için çalışmak zorundayız. Gelenekler dayandıkları özü beslemeden devam edemezler ve aynı zamanda zamanla uyum sağlanmak zorundadır”.

“Avcılar, sağlıklı biyoçeşitlilik olmadan av olmadığını biliyorlar”.

Denizlerle ilgili olarak KHA Komiserden geçen hafta “Okyanusumuzla” ilgili Malta’da gerçekleştirilen ve okyanusların daha doğru yönetimi konusunda özel ve kamu alanının güvencesiyle 7 milyar avro toplanan uluslararası konferans ve bu deneyiminden Kıbrıs’a getirdiği mesajı konusunda konuşmasını istedi. “Okyanuslar Semineri dünya işbirliği ilkesine dayanmaktadır. Bu bir tartışma değil ama acil iyileştirme getirebilecek bağımlılıklara bağlıdır”.

“Örneğin plastiklerden dolayı deniz kirlenmesi gündemde yer almaktadır. Tüm dünyadan hükümetler ve Procter & Gamble, Marks & Spencer ve PepsiCo gibi tüm büyük şirketler plastik kullanımında önemli azalma ilan ettiler”.

Komiser mikro plastik ve diğer atıklar konusuna özel bir atıfta bulunarak, bunun göğüslenmesi yönünde AB planlarına değindi.
“Deniz atıkları sadece denizlerde görünmez. Karada atıklarımızı yönetim şekli denklemin çözümü için kritik bir unsurdur. Komisyon olarak biz, daha iyi bir ekonomiye geçmek için daha iyi planlamaya dayalı bir öneri sunduk. Ürünlerin geri dönüşüm ve yeniden kullanımı daha temiz okyanuslara yardımcı olacak. Yılsonuna kadar plastikler için bir AB stratejisi sunacağız.
“Kıbrıs’ın bu konuda oynayacağı önemli bir rolü var. Sadece AB için değil tüm Akdeniz bölgesi için”.

“Geçen yıl imzalanan MedFish4Ever Deklarasyonu tüm balıkçılara ve kıyı topluluklarına bir gelecek vermek için ilk önemli bir dönüm noktası oldu. Denizlerimizi sağlıklı, temiz ve güvenli tutmalıyız. Bu konuda AB bir örnek oluşturmalıdır ve bundan dolayı bu bağımlılıkları farklılıkları getirecek eylemlere dönüştürmeliyiz. Sürdürülebilirliğin promosyonu için geleneklerin korunması gerekir”.

Komiser Vella Kıbrıs’ta Tarım Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Nikos Kouyalis, Meclis Başkan Yardımcısı ve Çevre Komisyonu Başkanı Adamos Adamou ile görüşmelerde bulunarak ortak toplantılara katılacak.

Scroll to top