femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru
AB Bakalığı 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutladı Reviewed by Momizat on . Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 1945 yılında kuruluşunu anmak üzere 1980 yılından bu yana 16 Ekim günü, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 1945 yılında kuruluşunu anmak üzere 1980 yılından bu yana 16 Ekim günü, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » AB Bakalığı 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutladı

AB Bakalığı 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 1945 yılında kuruluşunu anmak üzere 1980 yılından bu yana 16 Ekim günü, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda gıda güvenliğinin sağlandığı ve insanların kaliteli gıdaya ulaştığı bir dünya hedefleyen FAO, bu yılın temasını “Sıfır Açlık” olarak belirlemiştir.

Günümüzde beslenme ve gıdaya erişim insani bir hak olarak tanımlanmakla birlikte, dünya nüfusunun yaklaşık 830 milyonu kronik yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele etmektedir. Dünya genelinde yaşanan çatışmalar, iklim değişikliğine bağlı olağandışı hava olayları, ekonomik daralma ve hızla artan obezite seviyeleri açlık ve kötü beslenme ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu sorunların çözümü, sürdürülebilir tarımsal metotlarının benimsenmesi ve dünyadaki yoksul nüfusun %70’inden fazlasının yaşadığı kırsal alanlarda gerçekleştirilecek ekonomik değişim süreciyle mümkün olacaktır.

Temelde, dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve iklim değişikliğine bağlı olarak tarım sektöründe yaşanan sıkıntılardan dolayı, sayıları günden güne artan göçmenlerin de beslenme ve gıdaya erişim hakkından mahrum bırakılmamaları esastır. Gıda güvencesinin sağlanması ve etkin kırsal kalkınma politikaları zorunlu göçü önemli düzeyde azaltacak ve göçmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Son yıllarda, dünyada giderek önem kazanan ve daha sıkı kuralları benimseyen “tarladan sofraya gıda güvenliği” yaklaşımında gıda güvencesini sağlamak amacıyla eldeki kaynakların verimli kullanılması ve hammaddeden son ürüne kadar olan üretim, taşıma, depolama gibi aşamalarda risklerin azaltılması hedeflenmektedir.
Bu bütüncül yaklaşım Avrupa Birliği (AB) Gıda Güvenliği Sistemi tarafından da temel ilke olarak benimsenmiştir.

AB’ye üyelik müzakereleri çerçevesinde “12 no’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları” faslının 30 Haziran 2010 tarihinde müzakerelere açılmasıyla “gıda güvenliği” alanında önemli bir adım atılmıştır. Faslın açılması sürecinde ve sonrasında, ülkemiz tarafından gerçekleştirilen AB mevzuatına uyum ve uygulama alanındaki başarılı çalışmalar ile bugün AB vatandaşlarının sahip olduğu gıda standartlarının temel güvencesi “tarladan sofraya gıda güvenliği” ilkesini uygulama yolunda büyük ilerleme kaydedilmiştir. AB’de bir süredir benimsenen bütüncül gıda güvenliği yaklaşımı, önleyici uygulamalar ve izlenebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeleriyle birlikte, ulusal mevzuatımıza aktarılmış, böylece son tüketici de dahil olmak üzere zincirin tüm halkaları için görev ve sorumluluklar açıkça ortaya konmuş, gıda güvenliği açısından risk oluşturabilecek unsurların kamuoyu ile paylaşımı, güven ortamı yaratmıştır.

AB müktesebatına uyum sürecinde yürütülmekte olan mevzuat çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Başkanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliği ile devam edecektir. Sadece AB üyeliği açısından değil, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla gıda güvenliği alanındaki çalışmaları aynı hızla sürdüreceğimizi belirterek bir kez daha vatandaşlarımızın, gıda sektörümüzün ve dünyadaki tüm insanların 16 Ekim Dünya Gıda Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Scroll to top