AB: 55 – 64 yaş arası erkekler ve kadınların istihdam oranı 2018 genel nüfusuna oranla daha yüksekti

197

Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2018’de, 55 – 64 yaş arası erkek ve kadınların istihdamı (erkekler %65 kadınlar %52), Avrupa Birliğinde tüm yetişkin erkek ve kadınların (%60 ve %48) oranından daha yüksekti. Kıbrıs’ta aynı oran %61, Yunanistan’da ise %49 olarak belirtildi.

Eurostat’a göre, 55 ve 64 yaş arası kişiler için istihdam oranı artışı 2003 ve 2018 yılında etkileyici oranlara ulaştı (küresel sermaye ve ekonomik krizden ya çok az ya da hiç etkilenmediler).

Eurostat verilerine göre, bu, iş kadınlarının artan oranı bakımından özellikle çok açık olarak belli oluyor.

2003’ten 2018’e kadar, bu yaş grubunun istihdam oranı Yunanistan dışında tüm AB üyesi devletlerde artış gösterdi.

Slovenya ve Bulgaristan’da, 55 – 64 yaş arasındaki kişilerin istihdam oranı bu dönemde iki katına çıkarken oran Çekya’da daha çabuk yükseldi (2,2 kat daha yüksek).

2018’de, 55 – 64 arası kişilerde istihdam oranı: İsveç, Almanya ve Danimarka’da %70’in üzerindeydi. Bunun aksine, Malta, Poloya, Slovenya, Romanya, Hırvatistan, Yunanistan ve Lüksemburg’da bu yaş grubu için istihdam oranı %50’nin altında sınırlı kaldı.

Eurostat’a göre, emekliliklerini geciktiren yaşlılar hem daha çok para kazanıyorlar, hem daha çok emeklilik hakları oluyor ve muhtemelen ya daha çok tasarruf yaparak kazançlarını özel emeklilik fonlarına taşıyabiliyorlar.

Düşük de olsa, AB-28’de sayıları sürekli artış gösteren 65 ve 74 yaş arasındaki kişiler çalışmaya devam ediyorlar. 2018’de, Estonya’da bu yaş grubunun dörtte birinden fazlası (%26) çalışırken, Romanya, Litvanya, Portekiz, Britanya, İrlanda, İsveç ve Letonya’da bu oran %15’e ulaştı.

Kha