AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında “663 milyon Avro” insani yardım harekete geçirildi

159

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında “663 milyon Avro” insani yardım harekete geçirildi

AB tarafından fonlanan Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı sayesinde, Razan ve ailesi gibi Türkiye’de savunmasız 1.7 milyon mülteci en acil ihtiyaçları için mali yardım alıyor.

Avrupa Komisyonu, AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında büyük çaplı projeler yürütmeye devam ederek, 663 milyon Avroluk insani yardımı harekete geçiriyor. 600 milyon Avro AB’nin bugüne kadarki en büyük insani yardım programı olan, Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programının devamlılığını sağlayacaktır. Kalan fonlar ile eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler alanındaki projeler desteklenmeye devam edilecektir.

Komisyon’un İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Üyesi Christos Stylianides konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “AB desteği, Türkiye’deki mülteciler için gerçek bir fark yarattı. AB desteği sayesinde yaklaşık 1.7 milyon mülteci temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve yarım milyondan fazla mülteci çocuk okula gidebiliyor. Sonuçlar ortada. Türkiye’deki AB yardımını başarı hikâyesine dönüştürdükleri için sahadaki insani yardım ortaklarımıza teşekkür ederim. AB, AB-Türkiye Bildirisi doğrultusunda taahhütlerini yerine getirmeye devam etmeye kararlıdır.”

SUY programının sürdürülmesi sayesinde,Türkiye’deki en savunmasız mülteciler özel bir banka kartı aracılığıyla aylık mali yardım almaya devam edecektir. Bu yardım mültecilerin yiyecek ve kira gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına, aynı zamanda yerel ekonomiye ve topluma entegre olmalarına yardımcı olacaktır. AB fonları ayrıca yarım milyondan fazla mülteci çocuğun düzenli olarak okula gitmesini sağlayacak ve 20.000’den fazla eğitim dışı kalmış çocuğun destek alarak okul eğitimini yakalamalarına yardımcı olacaktır. Sağlık ve koruma hizmetlerine erişim gibi diğer destekler de devam edecektir.

AB’nin tüm insani yardım fonları sıkı bir şekilde izlenmekte olup, bu yardımlar sadece insani yardım ortaklarımız aracılığıyla faydalanıcıları belirlenmiş olan projelere aktarılmaktadır.

Arka Plan

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT), AB Konseyi’nin Türkiye’deki Suriyeli mültecileri desteklemek için önemli ek finansman çağrısına yanıt olarak 2015’te oluşturulmuştur. FRİT, her biri 3 milyar Avro tutarında iki eşit dilime bölünmüş olan toplam 6 milyar Avroluk bir bütçeye sahiptir.

6 milyar Avro tutarındaki fondan 2,6 milyar Avroyu aşkın bir meblağın ödemesi yapılmış, 4,2 milyar Avroyu aşkın bir tutar sözleşmeye bağlanmış ve yürümekte olan 95 proje ile birlikte 5,8 milyar Avroyu aşkın bir tutar da tahsis edilmiştir. 6 milyar Avronun 2,4 milyar Avrosu insani yardıma ayrılmıştır. AB’nin Türkiye’deki insani yardımları, en savunmasız mültecilerin sağlık, eğitim, koruma ve temel ihtiyaçların karşılanması konularında projeler yoluyla desteklenmeleri üzerinde odaklanmaktadır.

AB tarafından finanse edilen projeler yaklaşık 1.7 milyon mülteciye temel geçim desteği sağlamakta, yarım milyondan fazla mülteci çocuğun eğitime erişimini mümkün kılmakta, okullar ve hastaneler inşa etmekte ve mültecilere sağlık ve koruma hizmetleri sunmaktadır.

İnsani yardımın yanı sıra, FRİT kapsamındaki kalkınma projeleri eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek konularına odaklanmaktadır.