Amerika’nın ihaneti: Amerika PKK/PYD’den önce kendine ihanet etti!

314

Hasan Erçakıca

Amerika, kendisi için savaşan Kürt militanlardan önce dünyayı daha yaşanabilir bir yer olarak hayal edenlere ihanet etti.

Daha önce Suriye’de savaşmış olan Amerikan askerleri, gazetecilere yaptıkları açıklamalarda “Amerika’nın Kürtlere ihanet ettiğini” söylüyorlarmış… Böylece Amerikan kamuoyunu Kürtler lehine ve Trump aleyhine etkilemeye çalışıyor olmalıdırlar.

Medya’nın böyle bir işlevi var… Ulaşmak istediği hedeflere uygun kaynaklar bulur, konuşturur ve kamuoyunu şekillendirmeye çalışır… Farklı görüşte olanların veya Amerikan kamuoyu gibi etkili bir aracı kullanmaları gerektiğini öngörerek bu alana yatırım yapmayanların düşünceleri ve tecrübeleri medya organları tarafından dikkate alınmaz ve kamuoyuna yansımaz bile…

Ama ben, az azından sizlere, Amerika’nın başka ihanetlerinden de söz etmek isterim doğrusu…

LİBERAL DEMOKRASİYE İHANET
Bugünkü veya son yıllardaki Amerikan yönetimleri öncelikle kendi kurucu değerlerine ihanet etmişlerdir…

Amerika’ya göç eden Avrupalı göçmenlerin kurduğu bir devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri, özgürlükçü değerler üstüne kurulmuştur. Zaten New York’tan denize bakan Özgürlük Heykeli de bunun simgesidir. Bu değerler, çoğu zaman, özgürlük ve eşitlik olarak özetlenir. Ama herkes bilir ki, bireycilik olmazsa özgürlük olmaz… Yine herkes bilir ki, eşitlik ancak fırsatları eşitlemek anlamında sağlanabilir.

Amerika, dünyanın çeşitli yerlerine kendi düzenini ve kendi değerlerini empoze etmeye çalışarak özgürlüğü yok etmektedir. Amerika, öncelikle kendi kurucu değerlerine ihanet etmiş durumdadır.

İTTİFAKLARA İHANET
Amerikan yönetimleri, dünyaya özgürlük getirecekleri şeklindeki iyi niyetli beklentileri olduğu gibi, belli ölçülerde de olsa istikrar sağlayan ve toplumların kendi yollarında gelişmeye çalışmalarını kolaylaştıran ittifakları da yıkıyorlar.

Bunun en güzel örneği, henüz daha yıkılmamış olsa bile Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) olacaktır. Yıllarca büyük bedeller ödeyerek bu örgütün amaçlarına hizmet etmiş olan Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı tehditlerin bu örgüt tarafından bırakın savuşturulmasını, anlayışla bile karşılanmaması bu örgütün durumunu yeterince açıklıyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü de korumakla yükümlü olan NATO, bunun için ne yaptı? Şimdi “Kürt müttefiklerimize ihanet ediyoruz” histerisine kapılmış olan Amerikan yönetimi, çok daha önce stratejik ortağı Türkiye’ye ihanet etmedi mi?

Açıktır ki, NATO üyeleri Kürt milliyetçilerine açık ve kapalı bir şekilde destek olmasalardı, Türkiye’nin Kürt sorunu çok daha kolay çözümlenebilecek ve bölgedeki Kürt halkları da şimdikine göre çok daha geniş siyasi ve sosyal haklara sahip olarak yaşadıkları ülke sınırları içinde toplumsal gelişmelerini sürdürebileceklerdi. Bu toplulukları “ayrı bir Kürt devleti” hayali peşine düşürmek ve bunun ulaşılabilecek bir hedef olarak algılanmasını sağlamak bütün bölge haklarına ihanet demek değilse nedir?

YENİ DÜNYA DÜZENİNE İHANET
Amerika, kurucu değerlerini ne kadar hayata geçirebilmiştir? Bu ayrı bir tartışma konudur ama özellikle soğuk savaşın sona ermesinden ve Amerika’nın tek büyük güç olarak ortaya çıkmasından sonra bu değerlerin dünyaya daha kolay yayılacağı hayal edilmişti.

Bu hayalin bileşenleri, Amerika başta olmak üzere gelişmiş Batılı ülkelerin yoksul ülkelere yardım edeceği, silahlanmaya harcanan kaynakların altyapıya ve insani gelişime ayrılarak küresel eşitsizliğin giderilebileceği ve insanların savaşmak yerine daha verimli çalışmaya yönelebileceği idi. Böyle bir inanç yerleşmiş olsaydı, ekonomik ve sosyal gelişme arzu ettiğimiz kadar olmasa bile sağlanabilir; en azından savaşlar biraz olsun önlenebilirdi.

Dünyanın haline bakar mısınız? Şimdi geldiğimiz aşamada hangi yoksul ülkenin insanları, çalışarak daha iyi bir düzen kurabileceklerine inanacak durumdadır?

Kürt militanlara ihanet edip etmediklerini tartışadursun Amerika, daha iyi bir dünya hayalini yok ederek ve insanları umutsuzluğun pençesine iterek aslında tüm insanlığa ihanet etmiştir!

BUGÜNKÜ MUSUL: Irak’ı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak demokrasi ve ekonomi algısıyla başlatılan Irak savaşının kurbanlarından biri de Musul’dur.

Musul’u IŞİD’ten kurtarmak için yapılan kurtarma operasyonu uzun zaman tartışıldıktan sonra Ekim-2016’da gerçekleşmişti. Musul, bombalarla yıkılarak IŞİD’ten kurtarılmış oldu. Oysa Musul hala kurtarılmayı bekliyor! Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkeler, ellerini ceplerine atmaya bir türlü yanaşmıyorlar.

https://www.kibrishaberci.com/amerikanin-ihaneti-amerika-pkk-pydden-once-kendine-ihanet-etti/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter