Avrupa Birliği Konseyi tarafından Kuzey Doğu Suriye konusunda alınan kararlar

169

Avrupa Birliği Konseyi – 14/10/2019

1.Konsey, Avrupa Birliği adına Yüksek Temsilci tarafından yapılan 9 Ekim 2019 tarihli Açıklamayı hatırlatır ve Türkiye’yi bir kez daha Kuzey Doğu Suriye’deki tek taraflı askeri harekâtını durdurmaya ve güçlerini geri çekmeye çağırır.

2.AB, Türkiye’nin, tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini ciddi şekilde zedeleyen, daha fazla sivilin mağdur olmasına ve yerinden edilmesine sebep olan ve insani yardımlara erişimi ciddi şekilde aksatan askeri harekâtını kınar. Bu durum BM liderliğinde yürütülen siyasi sürecin Suriye’de barışı sağlama ihtimalini çok daha zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda, Küresel Koalisyonun DAEŞ’i yenmek için bugüne kadar kaydettiği ilerlemeye önemli ölçüde zarar vermektedir, DAEŞ Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’nin ve bölgenin güvenliğine ve uluslararası güvenliğe yönelik bir tehdit olmaya devam etmektedir.

Avrupa Birliği, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını muhafaza etmektedir. Tüm bunlar ancak BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararı ve 2012 tarihli Cenevre Bildirisine uygun olarak, BM liderliğinde yürütülen Cenevre süreci kapsamında Suriyeli taraflarca müzakere edilen, gerçek bir siyasi geçiş ile sağlanabilir.

3.Avrupa Birliği’nin kilit bir ortağı olan Türkiye, Suriye krizinde ve bölgede son derece önemli bir aktördür. Türkiye’nin Kuzey-Doğu Suriye’ye ilişkin güvenlik endişeleri, askeri eylemlerle değil, uluslararası insancıl hukukla uyumlu olarak, siyasi ve diplomatik yollarla ele alınmalıdır.

4.Bu tek taraflı askeri harekatın sona erdirilmesi amacıyla, BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası camianın çabalarını sürdürmesine acilen ihtiyaç vardır. Konsey, mevcut şartlar altında çabalarını nasıl sürdürmesi gerektiği konusunda Daeş’e karşı Uluslararası Koalisyon ‘un bakanlar düzeyinde toplanması çağrısında bulunur.

5.Bu çerçevede ve Türkiye’nin askeri harekatının dramatik sonuçlarıyla beraber halen devam etmekte olduğunu dikkate almak suretiyle, AB, Türkiye’ye silah ihracatı izinlerinin derhal durdurulmasına yönelik bazı Üye Devletlerin almış olduğu kararı hatırlatır. Üye Devletler, bölgesel istikrara ilişkin 4. kriterin katı biçimde uygulanması dahil olmak üzere, silah ihracatı kontrolüne dair 2008/944/CFSP Ortak Pozisyon hükümleri çerçevesinde, Türkiye’ye silah ihracatı politikaları hususunda güçlü ulusal pozisyonlar ortaya koyma taahhüdünde bulunur. Konsey’in ilgili çalışma grubu, bu meseleye ilişkin Üye Devletlerin pozisyonlarını koordine etmek ve gözden geçirmek üzere bu hafta sonuna doğru bir araya gelecektir.

6.AB, yerel nüfusun haklarının göz ardı ya da ihlal edildiği alanlarda istikrar yahut kalkınma desteği vermeyeceğini hatırlatır. AB, ciddi insani kriz ve mülteci krizine, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda etkili biçimde müdahale etme çabalarını sürdürecektir.