AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı: Mültecilere destek olmak üzere 6 milyar Avro’nun 5.6 milyar Avro’su tahsis edildi (english)

150

Avrupa Birliği Komisyonu bugün, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplumlara desteğinin devamını sağlayan 1.41 milyar Avro tutarındaki yeni destek tedbirlerini kabul etmiştir. Programlar sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarına yönelik olacaktır. Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’nın (FRIT) ikinci dilimi kapsamında hayata geçirilen yeni tedbirlerle 2016 yılından bu yana 6 milyar Avro’nun toplam 5.6 milyar Avro’luk kısmı tahsis edilmiş olmaktadır. Kalan kısım yaz aylarında tahsis edilecektir.

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi şunları söylemiştir; “Bu yeni fon tahsisatıyla AB, dünyada en fazla sayıdaki mülteciye ev sahipliği yapma çabalarında Türkiye’ye destek olma taahhüdünü yerine getirmeye devam etmektedir. Desteğimiz ağırlıklı olarak mültecilere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine ve mülteci ve ev sahibi toplumların dirençliliği ve kendi kendine yetebilme kapasitelerinin sosyo-ekonomik destek vasıtasıyla arttırılmasına odaklanacaktır. Bunların yanı sıra mülteci nüfusu yüksek illerde belediye altyapı hizmetleri de destek sağlayacağız.”

Yeni destek tedbirleri kapsamında Bakanlıklara sağlanacak doğrudan hibeler ile diğer ortaklarla yapılacak katkı anlaşmaları yoluyla uzun vadeli destek ve kalkınma yardımlarına ağırlık verilecektir.

Bugün kabul edilen mali desteğin önemli bir özelliği, mültecilere yönelik içerme, kendi kendine yetebilme ve entegrasyon desteğinin FRIT sonrasında da sürdürülebilir olması ihtiyacını vurgulayarak FRIT kapsamında finanse edilen faaliyetlerin sürdürülebildiğinin sağlanmasını amaçlamasıdır.

Ön bilgi

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) 2015 yılında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesi doğrultusunda AB Konseyi tarafından yapılan önemli ek kaynak çağrısına cevaben oluşturulmuştur. FRIT’in toplam bütçesi 6 milyar Avro’dur ve 3 milyar Avro’luk iki eşit parçaya ayırılmıştır. 6 milyar Avro tutarındaki operasyonel fonların 2.35 milyar Avro’yu aşkın kısmının ödemesi yapılmış, 3.5 milyar Avro sözleşmeye bağlanmış, 5.6 milyar Avrosu tahsis edilmiş ve 80’den fazla proje uygulamaya konulmuştur.

FRIT, mültecilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanması için tasarlanmış, AB bütçesi ve Üye Devletlerin katkılarından oluşan ortak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. AB’nin Birlik içi ve dışındaki mülteci krizini ele alırken izlediği kapsamlı yaklaşımın bir parçasını oluşturan destek, Türkiye’deki mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

————–

EU Facility for Refugees in Turkey: €5.6 billion out of €6 billion now allocated in support of refugees

The European Commission today adopted a new set of assistance measures worth €1.41 billion, ensuring continued European Union support to refugees and host communities in Turkey. The programmes will focus on the areas of health, protection, socio-economic support and municipal infrastructure. The new measures are part of the second tranche of the Facility for Refugees in Turkey, bringing the total amount already allocated to €5.6 billion out of €6 billion since 2016, with the remaining balance due to be allocated over the summer. Johannes Hahn, Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, said: “With this new allocation of funds, the European Union continues to deliver on its commitment to support Turkey in hosting the largest group of refugees in the world. Our assistance will focus on healthcare and protection services to refugees, and increase the resilience and self-reliance of refugees and host communities through socio-economic support. In addition, we will support municipal infrastructure in provinces with a high number of refugees.” The new assistance measures focus on long-term support and development assistance, as a combination of agreements with partners and relevant Turkish ministries. Contracts should be signed by end-2020 and actions should be completed by mid-2025 at the latest. A particular feature of today’s financial allocation is that it aims to ensure the sustainability of Facility-funded activities, reflecting the need for sustainable support for refugee inclusion, self-reliance and integration beyond the EU Facility.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4389_en.htm

https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/abnin-turkiyedeki-multeciler-icin-mali-yardim-programi-multecilere-destek-olmak-uzere-6-milyar