AB içinde ev fiyatları %15; Avro Bölgesi’nde %11 arttı,

169

Yeni ve var olan ev ve dairelerin satın alınması dâhil ev fiyatları, 2006’dan bu yana AB içerisinde 2006 ve 2007’de %8 etrafında dalgalandı. Bunu. Mali kriz sonucu 2009’da %4’lük düşüş izledi. Fiyatlar 2014’te yeniden artmaya başladı.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından çarşamba günü yayımlanan verilere göre, 2010-2018 arasında ev fiyatları AB içerisinde %15; Avro Bölgesi’nde %11 arttı.

Üye ülkeler arasında en fazla fiyat artışı %83’le Estonya’da, %61 ile Letonya’da, %56 ile Avusturya’da, %55 ile İsveç’te ve %50 ile Lüksemburg’da; en fazla düşüş de %17 ile İtalya’da, %12 ile İspanya’da ve %8 ile Kıbrıs’ta gözlendi.