Maraş adımı statükoyu yıkacak

161

Mete Tümerkan

Yeni hükümetin Maraş ile ilgili aldığı kararı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Böylece Kıbrıs meselesinde hidrokarbon kaynakları ile birlikte yeniden roller belirlenirken, Maraş açılımı ile ezberler daha da bozulacak gibi.

Kıbrıs meselesinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Crans Montana’daki son Kıbrıs zirvesinin başarısızlıkla sonuçlandığı gün belli olmuştu.

Federal çözüm arayışları için son bir fırsat olduğu net bir şekilde ortaya konulan İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı, Rum Liderin Kıbrıs Türk halkı ile yetki paylaşımına gitmeme ve bundan dolayı siyasi eşitliği reddeden tavrı nedeni ile çökmüştü.

BM Genel Sekreteri bu çöküş sonrasında tarafların bir durum değerlendirmesi yapma süreci içine girmesini istemiş ve bu döneme ‘Reflection Period’ adı verilmişti.

‘Reflection Period’ta tarafların pozisyonlarında bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de tarafların yaratıcı ve yeni fikirlere açık olacakları bir döneme girmeleri çağrısında bulundu.

Bu arada Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon kaynakları meselesinde Rum Liderliği tek yanlı oldu-bittiler yaratma girişimlerine devam etti.

Federal çözüm arayışları ile ilgili fırsat penceresi Crans Montana’da kapanmıştı ama adada yaşananlar fiilen bu işin bittiğini ve artık yeni bir şeyler söylemenin zamanının geldiğini ortaya koymaya devam ediyor.

Hidrokarbon kaynakları meselesinde Türkiye ve Kıbrıs Türkü birlikte hareket ederek bölgedeki hak ve çıkarlarını korumakta kararlı oldukları ve oldu-bittilere izin vermeyecekleri mesajını hem diplomatik alanda hem de sahada veriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni hükümetin oluşumu ile birlikte Kıbrıs konusunda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı mesajı hükümet programının yazımı aşamasıyla birlikte ortaya konuldu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş ve Maronitlerle ilgili açıklaması bu yönde atılmaya başlanan ilk somut adımlar oldu.

Görünen o ki Kıbrıs meselesinde ezber bozacak bu adımların arkası gelecek.

Özersay’ın Maraş konusundaki açıklamalarının satır araları bence çok önemliydi.

Özersay, “Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak olan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, Vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapacak” dedi.
Özersay, bu yapılacak çalışma ile sonrasında ortaya çıkacak verilere dayalı olarak bundan böyle atılacak olan adımların da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini belirterek, “Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresi’nin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yani aslında bu Maraş adımı ile birlikte yeni hükümet bir yandan Kıbrıs Türkünün güvencesi olan Vakıflar İdaresinin haklarına sahip çıkılacağının altını çizerken, diğer yandan da mülkiyetin nizamının yani düzeninin yeniden belirleneceğini ortaya koydu.

Bence Özersay’ın Maraş açıklamasının içindeki en önemli mesaj bu.

Maraş adımı ile birlikte Kıbrıs konusundaki statüko sarsılacak ve yıkılacak gibi.

Haber Kıbrıs