ETSC raporu…AB’de şehir içi yollarda ölümler sıralamasında Romanya birinci

177

Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi (ETSC) raporuna göre, Kıbrıs ve Yunanistan şehir yollarında ölümler sıralamasında sondan 4 ve 5’inci sırada yer aldı.

1993’te kurulan, merkezi Brüksel’de bulunan, bağımsız, kâr gütmeyen bir kuruluş olan ETSC, Avrupa Komisyonu fonları, kamu ve özel sektör desteği ve abonelikler dâhil çeşitli kaynaklardan fon alıyor.

Daha önce yayımlanan rapora göre, kent için ölümlerde en yüksek sayı, her bir milyon kişiye ortalamanın dörtte biri, 105 kişi ile Romanya oluyor. Onu 88 kişiyle Hırvatistan, 74 kişiyle Sırbistan, 60 kişiyle Kıbrıs, 58 kişiyle Yunanistan ve 57 kişiyle Polonya izliyor.

Raporda, Birleşik Krallık, İspanya ve Kıbrıs’ın ölenlerin sayısını azaltmada ‘ilerleme’ sağladıkları belirtiliyor. İsrail, Litvanya, Finlandiya, Macaristan, Almanya, İrlanda, Fransa, İsveç ve Hollanda’da ‘ilerleme’nin AB ortalamasının altında olduğu ve her durumda kırsal yollardaki ilerlemeden daha yavaş ilerleme bulunduğu kaydediliyor. Şehir yollarındaki ölümlerin her yıl kırsal yollardaki ölümlere göre yavaş olduğu ülkeler de Litvanya (%9), Norveç (%8), Kıbrıs ve Estonya’da (%7), İspanya’da (%5), Almanya, Fransa ve Belçika’da (%2) düştü.

Raporda ayrıca, Kıbrıs, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Portekiz’de şehirde %50’den fazla trafik kazası olduğu, Yunanistan’da bu oranın %50 olduğu da ifade edildi.