Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Komisyonunun Türkiye raporu 2005 yılından bu yana belki de en kritik olanıdır

183

Gğney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, AB Genişleme Süreci çerçevesinde ilerlemeyle ilgili durumun kaydedildiği Avrupa Komisyonunun genişleme paketinin, 2005’te katılım müzakerelerinin başlamasından bu yana yayınlanan belki de kritik rapor olduğu değerlendirmesinde bulunarak Kıbrıs sorununa adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasında Ankara’nın oynayabileceği önemli rolün ama aynı zamanda Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölesindeki eylemlerine karşı AB dayanışmasının vurgulandığını söyledi.

Dışişleri bakanına göre Avrupa Komisyonun raporu “2005 katılım müzakerelerinin başlamasından sonra yayınlanan belki de en kritik rapordur”.

Katılım süreciyle ilgili olarak ülke liderliğinin tüm resmi açıklamaları ve bağımlılıklarına rağmen, “yükümlülüklerine yerine getirmemesi Türkiye’yi AB’den daha da uzaklaştırmakta ve yeni başlıkların açılmasını zorlaştırmaktadır”.

“Bu çerçevede Avrupa Komisyonunun açıklamaları daha önemli olarak nitelendirilerek bu koşullarda AB-Türkiye Gümrük Anlaşması çalışmalarının devam etmesi öngörülmüyor”.

Raporda Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmede bir ilerleme kaydetmediğine yer veriliyor.

Kıbrıs’la ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı raporun, BM himayesinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabasında Türkiye’nin sorumluluklarına yeniden vurgu yapıldığını belirtti.

Aynı zamanda Ankara’nın rolünün “adil, kapsamlı, yaşayabilir bir çözüm bulunmasındaki rolünün önemine vurgu yapılarak güvenlik ve garantiler gibi kritik konularda Türkiye’nin sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

Bu çerçevede Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde, Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve AB müktesebatı temelinde çözüm bulunması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı raporda Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki eylemlerine yer verilmesini olumlu bir gelişme olarak görerek bu eylemlerin Avrupa Konseyi tarafından kınanmasının ve AB’nin Türkiye’nin  eylemlerine karşı duruşunun Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduklarını gösterdiği belirtilmektedir.

Rapor aynı zamanda Türkiye’ye uluslararası yasalara, iyi komşuluk ilişkilerine ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesine olan yükümlülüğüne de yer vermektedir.

Aynı zamanda Kıbrıs Hükümetinin raporun içeriğini derinlemesine incelediğini, Türkiye’nin katılım süreci ışığında, ilgili Kararların açıklanacağı AB yetkili kurumları kapsamında yer alacağını açıkladı.