Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu (görüntülü haber-orjinal metin english)

169

Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu’nu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin ekonomi, para politikası, sermayenin serbest dolaşımı, kamu satın almaları gibi birçok konuda daha kötüye gittiği belirtildi.Avrupa Komisyonu’nun bugüne kadar müzakereye açılmış 16 başlıktan 10 tanesinde bir önceki yıla oranla ilerleme kaydedilmediği ifade edildi.Raporda, “Türkiye ekonomisinde ciddi geriye gidiş devam ediyor ve bu Türkiye’nin piyasa ekonomisinin işleyişine dair endişelerin derinleşmesine yol açıyor” denildi.

Rapor için:

http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2781_en.htm

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonundaki tartışmanın videosu için:

https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20190529-1100-COMMITTEE-AFET

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2752_en.htm